340-0339/01 – CAD - průmyslový design II (CPD2)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětuDr.Ing. Anna PlchováGarant verze předmětuDr.Ing. Anna Plchová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
MEL44 Dr.Ing. Jaroslav Melecký
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání pokročilých teoretických znalostí v prostředí CAD/CAM/CAE systému CATIA V. Získání pokročilých praktických zkušeností v v prostředí CAD/CAM/CAE systému CATIA V. Aplikace znalostí při řešení konkrétního konstrukčního úkolu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti získají znalosti teoretické i praktické z oblasti modelování složitějších součástí, modelování ploch, vytváření 2D dokumentace, vizualizace a animace, využití FEM v CAD/CAM/CAE systému CATIA. Prakticky aplikují znalosti získané v průběhu studia při řešení konkrétní konstrukční situace.

Povinná literatura:

[[1]IT CAD, CCB spol. s r.o. [2] PLCHOVÁ, A., HRUDIČKOVÁ, M. Design v konstrukci strojů návody do cvičení. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. 54 s. ISBN 80-248-0794-7.

Doporučená literatura:

[1]CHUNDELA, L.: Ergonomie; ČVUT, Praha 2001. [2]KRÁL, M.: Ergonomie a její využití v technické praxi; VAVA, Ostrava 1998. [3] CATIA documentation 2005 – HELP - Contens, Index, Search [4] Návody do cvičení, PCE303A až K, D:\Výuka\Catia [5] Normy:ČSN EN 547 - 3: Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 3: Antropometrické údaj

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru jsou řešeny nebodované příklady. K aktivitě při řešení nebodovaných příkladů je přihlédnutu při zápočtu. U závěrečného hodnocení pro zápočet je kladen důraz na absolvování 1 praktického příkladu na PC a odevzdání semestrálního projektu. Praktický příklad Praktický příklad na PC je založen na praktických a teoretických znalostech získaných na přednáškách a cvičeních. 10 bodů. Semestrální projekt Projekt musí být vypracován na základě požadavků daných vedoucím cvičení a obsahovat příslušné náležitosti. 25 bodů Minimální bodový zisk pro zápočet 18 bodů Zkouška (1 příklad a 2 otázky) Sestává se z praktické a teoretické části, praktická část je věnována práci na PC učebně. Teoretická část zkoušky obsahuje 2 otázky, může být vykonána písemnou nebo praktickou formou. 65 bodů Podmínka pro úspěšné absolvování předmětu minimální zisk z aktivit ze cvičení a zkoušky 51 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Získání znalostí z oblasti CAD / CAM / CAE systémů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Modelování složitějších součástí v prostředí CAD/CAM/CAE systému CATIA. Modul Mechanical design, Wireframe and surface Design - vytváření ploch, editace ploch. Využití modulu Shape, prostředí GENERATIVE DESIGN Sheet Metal Design nástroje pro tvorbu pokročilých plechových dílů a sestav. Práce s materiály, vytváření knihoven materiálů. Základní informace k FEM analýze součásti. Výstup dat při FEM analýze. Využití Modulu Ergonomics Design and Analysis – Human Measurments Editor. Human Aktivity Analysis Human Builder, Human Posture Analysis při vytváření sestav Photo Studio – vizualizace a animace v prostředí Catia. Export dat do jiných SW, vzájemné propojení mezi dalšími CAD systémy. Export dat pro vizualizaci v prostředí V-RAY. Příprava pro tisk posterů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku