340-0340/02 – Computer Graphic (PG)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits2
Subject guarantorMgA. Petr NeničkaSubject version guarantorMgA. Petr Nenička
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEN01 MgA. Petr Nenička
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Obtaining an understanding of computer graphics Obtaining of skills and abilities in practical applications of computer graphics

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Students receive theoretical and practical knowledge of the fundamentals visualization and animation software, use 3D Studio Max, Bryce 3D, then they familiarized with the possibilities of animation and visualization of 3D models in Inventor CAD / CAM / CAE systems currently used.

Compulsory literature:

[1] IT CAD, CCB spol. s r.o. [2] KRÁL, M.: Ergonomie a její využití v technické praxi; VAVA, Ostrava 1998. [3] Normy:ČSN EN 547 - 3: Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 3: Antropometrické údaje [4] 3D Studio – příručka uživatele

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Bitmapová a vektorová grafika Grafické formáty Základy vektorové grafiky – Adobe Illustrator Kreslení geometrických obrazců, základní operace s obrazci Použití písma v Illustratoru – atributy, fonty, písmo na křivce Základy bitmapové grafiky – Adobe Photoshop Práce s vrstvami, retuš obrazu Filtry a efekty Návrh logotypu Návrh prezentačního panelu – plakátu Rhinoceros Tvorba křivek a jejich úpravy Tvorba tvarů a jejich úpravy Metody tvorby povrchů a jejich úpravy Tvorba těles a Booleanovské operace Metody editace 3D objektů Interakce křivek a povrchů Flamingo Materiály, Material Editor Nasvícení, světelné zdroje Prostředí

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2341) Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3901R003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (60) Design of industrial products P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R040) Industrial Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner