340-0341/01 – Stavba výrobních strojů (SVS)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětuIng. Tomáš Kubín, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Kubín, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat základní znalosti z koncepční práce při navrhování strojů, uvědomění si vlivu konstruktéra na funkčnost, ekonomičnost, provozní spolehlivost a ekologičnost konstruovaného zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vývoj nových technologií nejen ve strojírenství, ale také ve všech odvětvích průmyslu a společenské potřeby vůbec vyžaduje nová řešení výrobních strojů a zařízení. Proto jsou na konstrukci strojů a zákonitě i celých výrobních linek kladeny velké nároky. Předmět obsahuje nové poznatky a informace z oboru konstruování výrobních strojů ve všech širších souvislostech. Cílem předmětu není probrat konstrukci a konstrukční detaily každého stroje, ale formovat odborný profil absolventa, seznámit jej se základy navrhování a konstruování strojů.

Povinná literatura:

[1] KOPECKÝ, M., HOUŠA, J., Základy stavby výrobních strojů. ČVUT Praha, fakulta strojní, 1992. 385 s. [2] KŘÍŽ, R., WEIGNER, K., AUDYOVÁ, J., Stavba a provoz strojů, 1. vydání. ČVUT Praha, 1978. [3] SKOPAL, V., ADÁMEK, J., HOFÍREK,M., Stavba a provoz strojů. NTL Praha, 1987. [4] RUDOLF, B., Stavba výrobních strojů. ČVUT Praha, 1983. [5] KRATOCHVÍL, C., MALENOVSKÝ, E., Pohony strojních soustav, 1. vydání. VUT Brno, 1990.

Doporučená literatura:

[6] RUDOLF, B., Racionální metody navrhování výrobních strojů, 1. vydání. NTL Praha, 1988. [7] JEŘÁBEK, K., Metodika navrhování strojů, 1. vydání. ČVUT Praha, 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování dvou praktických úloh – 2x25 bodů Absolvování písemky – 50 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Moderní směry českého a světového strojírenství a jeho současný stav. Strojírenská výroba ve světě, její restrukturalizace a rozvoj. Moderní metody projektování a konstruování strojů. 2. Technická dokumentace výrobních strojů. Stavba výrobních strojů a jejich struktura. Definice výrobního stroje. Rozdělení výrobních strojů podle jednotlivých průmyslových odvětví a jejich základní charakteristiky. Teorie stavby výrobních strojů. 3. Technické a výkonové parametry strojů, jejich třídění. Energosilové poměry při pracovních režimech výrobních strojů. Rozbor nároků na výrobní stroj tj. výkonnostní charakteristiky stroje, spolehlivost, životnost. 4. Projekční řešení výrobních linek v jednotlivých odvětvích průmyslu v závislosti na výrobní technologii. 5. Teorie konstruování výrobních strojů a zařízení. Navrhování pohonných systémů strojů a jejich uspořádání. Elektrické, hydraulické, vzduchové a kombinované pohony strojů. Nároky na řídící systémy strojů. 6. Navrhování nosných konstrukcí stroje vč. rozvodu potřebných energií. Manipulační a dopravní stroje. Uspořádání a funkce vybraných typů strojů pro manipulaci s materiálem, surovinami a hotovými produkty. 7. Navrhování výrobních strojů s ohledem na stavbu, montáž, provoz, opravy a udržování strojů vč. jejich renovace. Nároky na preventivní údržbu výrobních strojů. 8. Metody testování výrobních strojů a diagnostika. 9. Navrhování výrobní techniky ve strojírenské výrobě. Výrobní technika používaná v různých průmyslových odvětvích. Navrhování a konstruování vybraných systémů výroby. 10. Ekologické nároky na stavbu a provoz výrobních strojů. 11. Příklady kinematických schémat strojů, jejich výpočtová a konstrukční analýza a syntéza. 12. Design v konstrukci výrobních strojů. Obaly a povrchová úprava strojních dílů. 13. Exkurze do průmyslového podniku – termín bude upřesněn v průběhu semestru. Cvičení: 1. Hmotové struktura výrobních strojů – úloha těžiště při konstruování. 2. Projektování v CAD systémech s ohledem na stabilitu konstrukce. 3. ÚLOHA 1: Stabilita 4. Dopracování úlohy 1. 5. Tvorba technické dokumentace, orientace v technické dokumentaci. 6. Výpočty technických a výkonových parametrů výrobních strojů. 7. Výpočty - návrh elektrických, hydraulických a pneumatických pohonů. 8. Návrh pohonných systémů strojů. 9. Navrhování nosných konstrukcí. Využití CAD systémů – generátorů nosných konstrukcí. 10. Úloha 2: Konstrukce zaměřená na design. 11. Dopracování úlohy 2. 12. Návrhové výpočty pro převody. 13. Exkurze do průmyslového podniku – termín bude upřesněn v průběhu semestru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 25  0
        Projekt Projekt 25  0
        Písemka Písemka 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku