340-0341/01 – Stavba výrobních strojů (SVS)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětuIng. Tomáš Kubín, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Kubín, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat základní znalosti z koncepční práce při navrhování strojů, uvědomění si vlivu konstruktéra na funkčnost, ekonomičnost, provozní spolehlivost a ekologičnost konstruovaného zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vývoj nových technologií nejen ve strojírenství, ale také ve všech odvětvích průmyslu a společenské potřeby vůbec vyžaduje nová řešení výrobních strojů a zařízení. Proto jsou na konstrukci strojů a zákonitě i celých výrobních linek kladeny velké nároky. Předmět obsahuje nové poznatky a informace z oboru konstruování výrobních strojů ve všech širších souvislostech. Cílem předmětu není probrat konstrukci a konstrukční detaily každého stroje, ale formovat odborný profil absolventa, seznámit jej se základy navrhování a konstruování strojů.

Povinná literatura:

[1] KOPECKÝ, M., HOUŠA, J., Základy stavby výrobních strojů. ČVUT Praha, fakulta strojní, 1992. 385 s. [2] KŘÍŽ, R., WEIGNER, K., AUDYOVÁ, J., Stavba a provoz strojů, 1. vydání. ČVUT Praha, 1978. [3] SKOPAL, V., ADÁMEK, J., HOFÍREK,M., Stavba a provoz strojů. NTL Praha, 1987. [4] RUDOLF, B., Stavba výrobních strojů. ČVUT Praha, 1983. [5] KRATOCHVÍL, C., MALENOVSKÝ, E., Pohony strojních soustav, 1. vydání. VUT Brno, 1990.

Doporučená literatura:

[6] RUDOLF, B., Racionální metody navrhování výrobních strojů, 1. vydání. NTL Praha, 1988. [7] JEŘÁBEK, K., Metodika navrhování strojů, 1. vydání. ČVUT Praha, 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování dvou praktických úloh – 2x25 bodů Absolvování písemky – 50 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Distribution of manufacturing machines by industries and their basic characteristics. Theory building production machines. 3rd Technical and performance characteristics of machines and their classification. Energosilové relationships at work and modes of production machines. Analysis of the demands on the manufacturing machine ie the machine performance characteristics, reliability, durability. 4th The design of production lines in various industries in relation to production technology. 5th Theory of design of production machines and equipment. Design of automotive systems and carry out their arrangement. Electrical, Hydraulic, air and combined machine drives. Claims for machine control systems. 6th The design of supporting structures, including machinery. distribution of energy needed. Handling and transport equipment. The arrangement and function of

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Moderní směry českého a světového strojírenství a jeho současný stav. Strojírenská výroba ve světě, její restrukturalizace a rozvoj. Moderní metody projektování a konstruování strojů. 2. Technická dokumentace výrobních strojů. Stavba výrobních strojů a jejich struktura. Definice výrobního stroje. Rozdělení výrobních strojů podle jednotlivých průmyslových odvětví a jejich základní charakteristiky. Teorie stavby výrobních strojů. 3. Technické a výkonové parametry strojů, jejich třídění. Energosilové poměry při pracovních režimech výrobních strojů. Rozbor nároků na výrobní stroj tj. výkonnostní charakteristiky stroje, spolehlivost, životnost. 4. Projekční řešení výrobních linek v jednotlivých odvětvích průmyslu v závislosti na výrobní technologii. 5. Teorie konstruování výrobních strojů a zařízení. Navrhování pohonných systémů strojů a jejich uspořádání. Elektrické, hydraulické, vzduchové a kombinované pohony strojů. Nároky na řídící systémy strojů. 6. Navrhování nosných konstrukcí stroje vč. rozvodu potřebných energií. Manipulační a dopravní stroje. Uspořádání a funkce vybraných typů strojů pro manipulaci s materiálem, surovinami a hotovými produkty. 7. Navrhování výrobních strojů s ohledem na stavbu, montáž, provoz, opravy a udržování strojů vč. jejich renovace. Nároky na preventivní údržbu výrobních strojů. 8. Metody testování výrobních strojů a diagnostika. 9. Navrhování výrobní techniky ve strojírenské výrobě. Výrobní technika používaná v různých průmyslových odvětvích. Navrhování a konstruování vybraných systémů výroby. 10. Ekologické nároky na stavbu a provoz výrobních strojů. 11. Příklady kinematických schémat strojů, jejich výpočtová a konstrukční analýza a syntéza. 12. Design v konstrukci výrobních strojů. Obaly a povrchová úprava strojních dílů. 13. Exkurze do průmyslového podniku – termín bude upřesněn v průběhu semestru. Cvičení: 1. Hmotové struktura výrobních strojů – úloha těžiště při konstruování. 2. Projektování v CAD systémech s ohledem na stabilitu konstrukce. 3. ÚLOHA 1: Stabilita 4. Dopracování úlohy 1. 5. Tvorba technické dokumentace, orientace v technické dokumentaci. 6. Výpočty technických a výkonových parametrů výrobních strojů. 7. Výpočty - návrh elektrických, hydraulických a pneumatických pohonů. 8. Návrh pohonných systémů strojů. 9. Navrhování nosných konstrukcí. Využití CAD systémů – generátorů nosných konstrukcí. 10. Úloha 2: Konstrukce zaměřená na design. 11. Dopracování úlohy 2. 12. Návrhové výpočty pro převody. 13. Exkurze do průmyslového podniku – termín bude upřesněn v průběhu semestru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 25  0
        Projekt Projekt 25  0
        Písemka Písemka 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku