340-0344/03 – Průmyslový design I (PDI)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětuMgA. Petr NeničkaGarant verze předmětuMgA. Petr Nenička
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEN01 MgA. Petr Nenička
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost a pochopení základních vědomostí z oblasti teorie a vývoje designu, navíc také základní dovednosti v navrhování průmyslových výrobků s respektováním estetických, ergonomických, funkčních, technologických, ekonomických a ekologických hledisek.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti se seznámí se základními pojmy průmyslového designu, základními postupy při navrhování výrobků a vývojem designu ve 2. pol. 20. století. S řešením designu průmyslového výrobku se seznámí také prakticky.

Povinná literatura:

KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu. V českém jazyce vyd. 2., dopl. a rev. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2009. 178 s. ISBN 978-80-86863-28-3. (CZ/EN) HAUFFE, Thomas. Design. Brno: Computer Press, 2004. 192 s. Malá encyklopedie. ISBN 80-251-0284-X. PELCL, Jiří a kolektiv. Design: Od myšlenky k realizaci, From Idea to Realization. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2012. 256 s. ISBN 978-80-86863-45-0. (CZ/EN) Dolce Vita. Praha: Bauer Media v. o. s., 2013–. ISSN 1213-7502. Domus. Milano: Editoriale Domus, 1928–. ISSN 0012-5377. (EN/IT)

Doporučená literatura:

POWELLOVÁ, Polly a Lucy PEELOVÁ. Styly 50. a 60. let. Praha: Svojtka & Co., 1998. 128 s. ISBN 80-7237-018-9. DREYFUSS, Henry. The Measure of Man: Human Factors in Design. Rev. and exp. 2nd ed. New York: Whitney Library of Design, 1967. ISBN 082307370X. (EN) CRHÁK, František a Zdeněk KOSTKA. Výtvarná geometrie: učební text pro uměleckoprůmyslové školy. 5. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. Učebnice pro střední školy. PLCHOVÁ, Anna a Milena Hrudičková. Design v konstrukci strojů: návody do cvičení. Ostrava: Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, 2005. 53 s. ISBN 80-248-0794-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Hodnocení vypracovaných semestrálních úkolů a kontrolní otázky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Navštívit výstavu/veletrh nebo se zúčastnit exkurze (např. Designblok – Prague International Design Festival)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Základní pojmy průmyslového designu • Základní metody navrhování výrobků – Vytváření skic • Základní metody navrhování výrobků – Vytváření virtuálních modelů – Tvorba křivek, tvarů a jejich úpravy (Software Rhinoceros, NURBS modelář) • Základní metody navrhování výrobků – Vytváření virtuálních modelů – Tvorba ploch a jejich úpravy (Software Rhinoceros, NURBS modelář) • Základní metody navrhování výrobků – Vytváření virtuálních modelů – Metody editace 3D objektů (Software Rhinoceros, NURBS modelář) • Základy grafického designu – Základní pojmy vektorové a bitmapové grafiky • Zásady tvorby odborných textů (referát, bakalářská práce apod.) • Řešení designu výrobku — • Design 50. let 20. stol. – Biomorfní moderna / Designérské „baroko\" / Skandinávský design • Design 50. let 20. stol. – Zdeněk Kovář a design v Československu • Design 60. let 20. stol. – Moderna a její modifikace • Design 60. let 20. stol. – Elegantní moderna, pop-design a radikální design • Design 70. let 20. stol. – Pokračovatelé radikálního designu / Etablování postmoderny • Design 70. let 20. stol. – Moderna a realita průmyslové výroby / „Humanistický\" design

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S06) Design průmyslových výrobků PDE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S06) Design průmyslových výrobků PDE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S06) Design průmyslových výrobků PDE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku