340-0345/02 – Kresba (KRS)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity3
Garant předmětuMgA. Petr NeničkaGarant verze předmětuMgA. Petr Nenička
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEN01 MgA. Petr Nenička
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost a pochopení základních principů a metod pozorování, základních kresebných technik. Získání základní kresebné dovednosti prostřednictvím analytických studií reálií, směřujících od jednoduchých geometrických forem po složitá věcná zátiší.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí nejen se zakládními metodami pozorování, ale také s metodami zobrazování pomocí základních kresebných technik. Jedná se o kresebné studie reálných předmětů, jejichž složitost v průběhu semestru narůstá, tedy od kresebných studií zátiší ze základních geometrických těles, přes studie přírodnin až po složitá zátiší (např. s drapérií, s lebkou, apod.)

Povinná literatura:

[1] DRASTÍK, F.: Technické kreslení I - pravidla tvorby výkresů ve strojírenství - 2. vyd. Ostrava, Montanex 2005. 260 s. ISBN 80-7225-195-3.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Navštívit výstavu/veletrh nebo se účastnit exkurze.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studie zátiší z geometrických těles – krychle, kvádr, jehlan Studie zátiší z geometrických těles – koule, kužel, válec Studie přírodnin Studie zátiší s drapérií Studie zátiší z objektů z různých materiálů Studie tvarově složitých zátiší Studie lebky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: aktivní účast na cvičeních 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S06) Design průmyslových výrobků CPD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S06) Design průmyslových výrobků CPD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S06) Design průmyslových výrobků CPD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku