340-0346/03 – Průmyslový design II (PDII)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětuMgA. Petr NeničkaGarant verze předmětuMgA. Petr Nenička
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEN01 MgA. Petr Nenička
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit a rozšířit vědomosti a přehled v oblasti vývoje designu v II. pol. 20. stol., na základě řešení problémových úloh získat další dovednosti z oblasti průmyslového výtvarnictví.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti se seznámí s dalšími postupy při navrhování výrobků a vývojem designu na konci 20. a na začátku 21. stol. Předmět navazuje na Průmyslový design I. S respektováním estetických, ergonomických, funkčních, technologických, ekonomických a ekologických hledisek studenti pokračují v řešení designu průmyslového výrobku.

Povinná literatura:

KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu. V českém jazyce vyd. 2., dopl. a rev. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2009. 178 s. ISBN 978-80-86863-28-3. (CZ/EN) HAUFFE, Thomas. Design. Brno: Computer Press, 2004. 192 s. Malá encyklopedie. ISBN 80-251-0284-X. PELCL, Jiří a kolektiv. Design: Od myšlenky k realizaci / From Idea to Realization. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2012. 256 s. ISBN 978-80-86863-45-0. (CZ/EN) PAULY, Jana a Jiří HULÁK. DESIGN PRO: Český průmyslový design 1990–2010. Roztoky u Prahy: Jindřich Dušek – Signum, 2010. 334 s. ISBN 978-80-903531-0-7. (CZ/EN) PELCL, Jiří. Český design / Czech Design 1995–2000. Praha: Prostor, 2001. 176 s. ISBN 80-902736-6-1. (CZ/EN)

Doporučená literatura:

Dolce Vita. Praha: Bauer Media v. o. s., 2013–. ISSN 1213-7502. Domus. Milano: Editoriale Domus, 1928–. ISSN 0012-5377. (EN/IT) CRHÁK, František a Zdeněk KOSTKA. Výtvarná geometrie: učební text pro uměleckoprůmyslové školy. 5. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. Učebnice pro střední školy. DREYFUSS, Henry. The Measure of Man: Human Factors in Design. Rev. and exp. 2nd ed. New York: Whitney Library of Design, 1967. ISBN 082307370X. (EN) PLCHOVÁ, Anna a Milena Hrudičková. Design v konstrukci strojů: návody do cvičení. Ostrava: Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, 2005. 53 s. ISBN 80-248-0794-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška se skládá z části praktické (hodnocení vypracovaných semestrálních úkolů) a z části ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Navštívit výstavu/veletrh nebo se zúčastnit exkurze.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
340-0344 PDI Průmyslový design I Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Základní metody navrhování výrobků – Vytváření fotorealistických vizualizací (Software V-Ray, zásuvný modul pro Rhinoceros) • Základní metody navrhování výrobků – Vytváření modelů pomocí Rapid Prototyping / metody CNC frézování (Roland Modela Pro II MDX-540, modelovací stroj) • Základy grafického designu – Vytváření plakátů • Řešení designu výrobku • Kritéria hodnocení průmyslového designu — • Design 80. let 20. stol. – Memphis / Postmoderna 80. let • Design 80. let 20. stol. – High-tech a nástup počítačů • Design 90. let 20. stol. – Méně přepychu, více odpovědnosti / K syntéze protikladných principů • Začátek 21. stol. – Výzva nových technologií a materiálů / Znovunalezený ráj? / Utopie versus realita

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S06) Design průmyslových výrobků PDE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S06) Design průmyslových výrobků PDE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S06) Design průmyslových výrobků PDE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku