340-0355/02 – Grafické systémy (GS)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Garant verze předmětuDr. Ing. Jaroslav Melecký
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA05 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
MEL44 Dr. Ing. Jaroslav Melecký
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání teoretických znalostí v oblasti CAD systému AutoCAD Získání praktických zkušeností v oblasti CAD systému AutoCAD Získání teoretických znalostí v oblasti CAD systému INVENTOR Získání praktických zkušeností v oblasti CAD systému INVENTOR

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti získají teoretické a praktické znalosti v oblasti CAD systémů. V prostředí AutoCAD si osvojí příkazy pro 2D kreslení. Studenti se seznámí s možností 3D modelování v prostředí CAD systému INVENTOR.

Povinná literatura:

[1]PLCHOVÁ A., UČEŇ O. Grafické systémy – teoretická část, on line verze, Ostrava, 130 s, 2013, ISBN:978-80-248-3055-1 [2] FOŘT P., KLETEČKA J., AutoCad 2010, Brno, CPress, 2009, 384 s. ISBN: 978-80-251-2181-8 [3] DRASTÍK, František. Technické kreslení I.: pravidla tvorby výkresů ve strojírenství. 2. vyd. Ostrava: Montanex, 2005, 260 s. ISBN 80-722-5195-3. [4] FOŘT P., KLETEČKA J.: Autodesk Inventor Adaptivní modelování v průmyslové praxi, 248 s, CP BOOKS, a. s., Brno, 2004, ISBN: 80-251-0389-7

Doporučená literatura:

[1] CAD Časopis (ČR)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru jsou řešeny nebodované příklady. U závěrečného hodnocení je kladen důraz na absolvování 2 praktických příkladů na PC a 2 teoretických testů z přednášek a cvičení. Semestrální projekt Projekt musí být vypracován na základě požadavků daných vedoucím cvičení a obsahovat příslušné náležitosti. 40 bodů Písemka Teoretický závěrečný test je založen na praktických a teoretických znalostech získaných na přednáškách a cvičeních. 20 bodů. Jiný typ úlohy (2 příklady a 2 testy) Sestává se z praktické a teoretické části, praktická část je věnována práci na PC učebně a teoretická část je vykonána písemnou formou. 40 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Získání znalostí z oblasti CAD / CAM / CAE systémů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod, historie CAD systémů, základní pojmy, vazby. Spuštění AutoCADu, úvodní obrazovka, menu, používání vstupních zařízení, terminologie. Návrh 2D objektů, jednotlivé příkazy pro kreslení entit, použití v praxi. Editační metody, metody výběru entit. Zobrazení výkresu, oddálení a přiblížení výkresu. Orbit pro 3D modelování. Použití hladin, barev a typů čar. Možnosti příkazu TLČ. Stav hladin, význam pro práci konstruktéra. Použití bloků, atributů a Xrefů. Definice bloku, definice bloku s atributem. Kótování a tolerance, použití kótovacích stylů, definice, jejich definice a editace. Šrafy, použití šraf, editace šraf. Vykreslování výkresu na tiskárně. Nastavení podmínek pro tisk. Informace o práci v třírozměrném prostoru, rendering Tvorba 3D modelů v prostředí parametrického CAD systému INVERTOR Vytváření součástí, použití příkazů pro 3d modelování. Vytváření sestav, vkládání součástí do sestavy, vazby v sestavě. Tvorba 2D výkresové dokumentace ze 3D modelu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Pro získání klasifikovaného zápočtu musí studenti úspěšně absolvovat dva praktické příklady a vypracovat semestrální projekt.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro získání klasifikovaného zápočtu musí studenti úspěšně absolvovat dva praktické příklady a vypracovat semestrální projekt.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.