340-0357/02 – Vibrodiagnostika a tribodiagnostika (VaT)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětuIng. Jan Blata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Blata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D.
HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc.
HRA05 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
SED429 Ing. David Šeděnka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají takové znalosti z dané problematiky, aby je mohli uplatnit, resp. aplikovat v provozní praxi ve svém plném rozsahu včetně jednoduché analýzy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Zajištění provozní spolehlivosti výrobních strojů a zařízení je základní nutnou podmínkou každého výrobního procesu. Proto je nutné pojímat údržbu jako její prostředek, což je možné pouze při jejím chápání jako procesně technické činnosti. Nástroji její zajištěnosti se pak stává celá řada nástrojů a technická diagnostika ve své komplexnosti, metodách a formách ( vibrodiagnostika, tribodiagnostika, atd.) patří mezi nejhlavnější, neboť zjišťuje objektivní technický stav objektu, což je nutné k řízení a plánování údržby, ortoprocesu každé výroby.

Povinná literatura:

HELEBRANT, F., ZIEGLER, J. a D. MARASOVÁ. Technická diagnostika a spolehlivost I, Tribodiagnostika. I. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. 153 s. ISBN 80-7078-883-6. HELEBRANT, F. a J. ZIEGLER. Technická diagnostika a spolehlivost II, Vibrodiagnostika. I. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004, 178 s. ISBN 80-248-0650-9. HRABEC, L., HELEBRANT, F. a J. MAZALOVÁ. Technická diagnostika a spolehlivost III, Ustavování strojů. I. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 92 s. ISBN 978-80-248-1449-0. BLATA, J. a J. JURASZEK. Metody technické diagnostiky teorie a praxe. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. 133 s. ISBN 978-80-248-2997-5. Operační program přeshraniční spolupráce 2007–2013 Česká republika – Polská republika. Program profesní přípravy specialistů – lídrů transferu inovací a moderních technologií do firem na polsko-českém pohraničí č. PL.3.22/2.3.00/09.01517 http://interdiago.vsb.cz/ RANDALL, R. B. Frequency Analasis. Kopenhagen: Brüel & Kjær, 1987, ISBN 87-87-35507-8. Kol. : Molykote. Dow Corning GmbH München 1991, 552 s.

Doporučená literatura:

KREIDL, M. a R. ŠMÍD. Technická diagnostika. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2006. 408 s. ISBN 80-7300-158-6. MILÁČEK, S. Modální analýza mechanických kmitů. Praha: ČVUT v Praze, 1992. 154 s. ISBN 80-01-00872. VOŠTOVÁ, V., HELEBRANT, F. a K. JEŘÁBEK. Provoz a údržba strojů – II. část Údržba strojů. 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, 2002. 124 s, ISBN 80-01-02531-4. TŮMA, J. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT. Praha: Sdělovací technika, 1997. 174 s. ISBN 80-901936-1-7. TŮMA, J. Diagnostika strojů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. 138 s. ISBN 978-80-248-2116-0. Interní katedrální podklady vzniklé v rámci Program cezhraničnej spolupráce 2007-2013 SR-ČR, Další cesty a formy zvyšování vzdělávání, kvalifikace a dovedností studentů a zaměstnanců podniku s cílem vyššího uplatnění se na trhu práce, 22410320046. HELEBRANT, F., VOŠTA, J. a J. BLATA. Studijní podklady tribo. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, FS, katedra výrobních strojů a konstruování a TRIBO, o.s., 2014, 159 s. HELEBRANT, F., HRABEC, L. a J. BLATA. Metodické postupy rozborů maziv. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, FS, katedra výrobních strojů a konstruování a TRIBO, o.s., 2013. 75 s. POHLUDKA, T., HELEBRANT, F., HRABEC, L. a J. BLATA. Typové úlohy tribo. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, FS, katedra výrobních strojů a konstruování a TRIBO, o.s., 2013. 80 s. HAROUN, A. E. and S. O. DUFFUAA. Maintenance Organization (Handbook of Maintenance Management and Engineering). London: Springer-Verlag London Limited, 2009, ISBN 978-1-84882-471-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ve cvičeních formou prezentace zadaných otázek.

E-learning

interdiago.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Účast na laboratorních měřeních, aktivní přístup.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vibrodiagnostika - frekvenční spektrum a časový záznam vibrací, rychlá Fourierova transformace, orbitální analýza, kepstrální analýza. 2. Vibrodiagnostika - valivá ložiska, modální analýza, provozní tvary kmitů. 3. Vibrodiagnostika - vyvažování, ustavování. 4. Vibrodiagnostika - elektromotorů. 5. Vibrodiagnostika - praktické provozní příklady. 6. Akustická diagnostika - měření hluku, hygienická měření. 7. Akustická diagnostika - ultrazvuková měření, projevy poškození, měření tloušťky materiálu. 8. Akustická diagnostika - praktické provozní příklady. 9. Tribodiagnostika - motorové oleje. 10.Tribodiagnostika - průmyslové oleje. 11.Tribodiagnostika - plastická maziva. 12.Tribodiagnostika - strojních zařízení. 13.Tribodiagnostika - strojů a zařízení. 14.Tribodiagnostika - strojů a zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Dle platné směrnice

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studentovi s ISP bude zadán konkrétní semestrální projekt odpovídající požadované časové zátěži. Projekt může kdykoliv konzultovat s přednášejícím nebo cvičícím, a to prezenčně po předchozí domluvě telefonicky, mailem nebo jiným komunikačním kanálem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV2 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV2 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV2 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV2 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV2 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV2 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (21) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní