340-0361/01 – Thermodiagnostic (TD)

Gurantor departmentDepartment of Production Machines and DesignCredits4
Subject guarantorIng. Jan Blata, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Blata, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 12+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students acquire the knowledge about the problems to use and fully apply it in the operating practice as the whole including a simple analysis.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Other activities

Summary

Termodiagnostika zažívá v posledních letech bouřlivý rozvoj a získává stále širší oblasti působnosti, což bylo převážně způsobeno díky výraznému rozvoji a zefektivnění termovizní techniky. Díky zviditelnění teplotních obrazců našla termodiagnostika výrazné použití v nejrůznějších oblastech, např. energetika, elektrotechnika, strojírenství, stavebnictví, lékařství, záchranné složky apod. Vzhledem k obrovským možnostem využití je nezbytně nutné se termodiagnostikou zabývat hlouběji a správně tak aplikovat její poznatky pro provoz, údržbu a diagnostiku.

Compulsory literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. HELEBRANT, F. – MONI, V. – BLATA, J.: Termografie. Studijní podklady, Ostrava 2010, 69 s. LYSENKO, V.: Detektory pro bezdotykové měření teplot. BEN – technická literatura, Praha 2005, 1.vydání, 160s., ISBN 80-7300-180-2

Recommended literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. KREIDL, M.: Senzory neelektrických veličin: Technická diagnostika. 1.vyd. Praha: BEN – technická literatura, 2006. 406 s. ISBN 80-7300-158-6. HELEBRANT, F., ZIEGLER, J., MARASOVÁ, D. Technická diagnostika a spolehlivost I - Tribodiagnostika. 1. vydání, Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001, 158 s. ISBN 80-7078-883-6. KREIDL, M. a kol.: Diagnostické systémy. ČVUT v Praze, Praha 2001, 352 s., ISBN 80-01-02349-4

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Active participation in seminars, ability to use measuring equipment.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Introduction to Thermography, basic concepts, relationships, history. Touch temperature measurement. Non-contact temperature measurement. Supporting means for non-contact measurement. Practical use of thermography. The accuracy of non-contact temperature measurement, modulation, causes settings. Software for evaluation and treatment termodiagnostických measurements. Influence of measurement inaccuracies. Practical applications for teaching pups. Effect of temperature and lubrication to bearing life. Diagnosis of machinery for the use of thermography. Diagnosis of electrical equipment for use thermography. Thermodiagnostics buildings, use, assessment.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30  0
        Examination Examination 70  21
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner