340-0364/01 – Ergonomie I (ERI)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětuMgA. Petr NeničkaGarant verze předmětuMgA. Petr Nenička
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEN01 MgA. Petr Nenička
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se základními požadavky na prostředí člověka v pracovní i mimopracovní oblasti z hlediska ergonomie a bezpečnosti práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní informace pro studium předmětu, vztah člověk – stroj, kvalita pracovního prostředí, její hodnocení z hlediska hygienických norem (fyzické, smyslové a mentální parametry člověka, rozměrové řešení pracovního místa, vazby na technickou estetiku, navrhování pracovního prostředí z hlediska osvětlení, hluku, vibrací, barevného řešení, bezpečnosti a hygieny práce).

Povinná literatura:

[1] PLCHOVÁ, A., HRUDIČKOVÁ, M.: Design v konstrukci strojů – návody do cvičení, VŠB-TU Ostrava, 2005. [2] KRÁL, M.: Ergonomie a její využití v technické praxi; VAVA, Ostrava 1998. [3] KRÁL, M.: Pokyny pro navrhování strojů a prostředí z hlediska ergonomiky, Škoda Plzeň, 1985. [4] PETR, Jiří: Ergonomie; iVBP, Brno 1999. [5] SANDERS, Mark S. a Ernest J. MCCORMICK. Human factors in engineering and design. 7th ed. New York: McGraw-Hill, c1993. ISBN 0-07-054901-x

Doporučená literatura:

[1] CHUNDELA, L.: Ergonomie; ČVUT, Praha 2001. [2] CHUNDELA, L.: Strojírenská ergonomie – Příklady; ČVUT, Praha 2005. Normy: Aktuální znění normativních předpisů a Nařízení vlády z oblasti antropometrických údajů a ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Programy, testy

E-learning

https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=40041

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení, práce s informačními zdroji.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ergonomie, ergatika. Fyzické parametry člověka, antropometrické údaje podle evropských šetření. Smyslové a mentální parametry člověka, spolehlivost lidského činitele. Rozměry pracovního prostoru ve stoje a v sedě. Ovladače a sdělovače, jejich velikost a umístění v zorném poli. Pracovní nářadí a pomůcky z hlediska ergonomie, optimalizace rozměrů a tvarů. Ergonomie prostředí, osvětlení pracoviště, dovolené hodnoty hluku a vibrací. Význam barevného řešení pracoviště, bezpečnostní barvy. Bezpečnost a hygiena práce. Normování lidské práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S06) Design průmyslových výrobků PDE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S06) Design průmyslových výrobků PDE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S06) Design průmyslových výrobků PDE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku