340-0378/01 – Výrobní stroje - praktické cvičení II (VS-PC II)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity19
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav KovářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
HAP016 Ing. Tomáš Hapla
KOL79 Ing. Michal Kolesár, Ph.D.
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
MEL44 Dr.Ing. Jaroslav Melecký
NOG40 Ing. Zdeněk Noga, CSc.
PLH30 Dr.Ing. Anna Plchová
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+5
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+30

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači se zdokonalí ve schopnosti aktivně aplikovat poznatky, které nabyli po dobu předcházejícího studia, při řešení konkrétního konstrukčního problému. Zdokonalí se v metodickém přístupu a schopnosti analyzovat a následně řešit daný konstrukční problém. Budou umět popsat technický problém, stanovit okrajové a omezující podmínky řešení, shromáždit a analyzovat informace vedoucí k řešení problému, prezentovat a obhajovat navržené řešení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Náplní cvičení je zpracování návrhu konstrukčního řešení zadaného zařízení nebo konstrukčního uzlu určitého zařízení. Posluchači přitom vycházejí z konstrukčních a projekčních podkladů, z literární a patentové rešerše daného problému a z teoretických poznatků, které nabyli po dobu předcházejícího studia. Tyto poznatky se snaží aktivně aplikovat na daný konstrukční problém. Zpracované konstrukční cvičení je členěno na technickou zprávu, výpočtovou část a výkresovou dokumentaci.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude doporučena v závislosti na tématu zadání bakalářské práce. SW vybavení pro navrhování strojních dílů, výpočtové programy na počítačových učebnách. Studijní literatura bude doporučena v závislosti na tématu zadání bakalářské práce. FS_SME_05_003 verze: H Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce. ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. 32 s. LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5. upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011. ISBN 978-80-7361-081-4. SHIGLEY, Joseph Edward, Charles R. MISCHKE a Richard Gordon BUDYNAS, HARTL, Martin a Miloš VLK, ed. Konstruování strojních součástí. Přeložil Martin HARTL. V Brně: VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-2629-0. BUDYNAS, Richard Gordon a J. Keith NISBETT. Shigley's mechanical engineering design. 8th ed. in SI Units. New York: McGraw-Hill, c2008. ISBN 978-007-125763-3. SW vybavení pro navrhování strojních dílů, výpočtové programy na počítačových učebnách.

Doporučená literatura:

Normy, katalogy strojních částí, technické a strojnické tabulky a firemní literatura - dle charakteru zadání. BUDYNAS, Richard Gordon a J. Keith NISBETT. Shigley's mechanical engineering design. 8th ed. in SI Units. New York: McGraw-Hill, c2008. ISBN 978-007-125763-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontroly postupu řešení zadání ve druhém, pátém a osmém týdnu výuky. Obhajoba projektu při jeho odevzdání.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny. Praxe v podobě exkurzí a stáží může být součástí výuky v závislosti na aktivitách a zaměření studentů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zadání cvičení, seznámení se s řešeným tématem případně s předanými podklady, studium podkladů (knihy, patenty, časopisy, ČSN) - průběžně 2. zpracování praktického cvičení II. - 1. kontrola 3. zpracování praktického cvičení II. 4. zpracování praktického cvičení II. 5. zpracování praktického cvičení II. - 2. kontrola 6. zpracování praktického cvičení II. 7. zpracování praktického cvičení II. 8. zpracování praktického cvičení II. - 3. kontrola 9. dokončení zpracování a odevzdání praktického cvičení II.. Obhájení práce před udělením KlZap Samotný bod zpracování praktického cvičení zahrnuje: 1. Důkladné obeznámení se s tématem, kterého se zadání týká: a) seznámení se s literárními podklady a dostupnými informacemi, zpracování rešerše b) pokud je to možné, seznámení se s tématem řešení přímo v praxi (v provozu) 2. Shromáždění a utřídění všech dostupných podkladů a učinění závěrů pro řešení zadaného úkolu 3. Provedení technologických a technických výpočtů a návrhu řešení, zpracování jednotlivých variant řešení a jejich vyhodnocení 4. Samotné konstrukční zpracování úkolu - zpracování výkresové dokumentace 5. Zpracování technické zprávy: a) textová část s technickým popisem samotného zařízení a jeho funkce b) výpočtová část Každý student řeší a konzultuje řešení praktického cvičení II. se svým vedoucím závěrečné (bakalářské) práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: povinná aktivní účast je 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KVS K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KVS P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KVS K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KVS P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KVS P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KVS K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku