340-0383/01 – Seminář průmyslového designu I (SPD I)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětuMgA. Petr NeničkaGarant verze předmětuMgA. Petr Nenička
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAP016 Ing. Tomáš Hapla
KOL79 Ing. Michal Kolesár, Ph.D.
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
MEL44 Dr.Ing. Jaroslav Melecký
NEN01 MgA. Petr Nenička
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci tohoto předmětu student v návaznosti na své téma bakalářské práce bude schopen se lépe orientovat v obecné rovině daného tématu, v němž podstatně prohloubí své znalosti.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti si v tomto předmětu osvojí a prohloubí základní znalosti a vědomosti z dané problematiky z pohledu odborného profilu absolventa v návaznosti na konkrétní zadání bakalářské práce.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude doporučena v závislosti na tématu zadání bakalářské práce. Normy, katalogy strojních částí, technické a strojnické tabulky a firemní literatura - dle charakteru zadání.

Doporučená literatura:

Normy, katalogy strojních částí, technické a strojnické tabulky a firemní literatura - dle charakteru zadání.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracování tématu semestrálního projektu. Odevzdání semestrálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Praxe v podobě exkurzí a stáží může být součástí výuky v závislosti na aktivitách a zaměření studentů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výukový týden 1. Zadání semestrálního projektu, seznámení s okruhem podkladů 2. - 3. Zpracovávání získaných podkladů - rešerše (knihy, firemní literatura, patenty, časopisy, ČSN, výkresová dokumentace) 4. První kontrola studia 5. - 7. Vypracování konceptu zadaného tématu - základní výpočty. 8. Druhá kontrola studia 9. - 11. Konstrukční řešení zadaného tématu. 12. Třetí kontrola studia 13. Finalizace projektu 14. Zápočet Každý student řeší a konzultuje řešení semestrálního projektu se svým vedoucím závěrečné (bakalářské) práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: aktivní účast na cvičeních 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S06) Design průmyslových výrobků CPD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S06) Design průmyslových výrobků CPD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S06) Design průmyslových výrobků CPD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku