340-0384/01 – Seminář průmyslového designu II (SPD II)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity19
Garant předmětuMgA. Petr NeničkaGarant verze předmětuMgA. Petr Nenička
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAP016 Ing. Tomáš Hapla
KOL79 Ing. Michal Kolesár, Ph.D.
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
MEL44 Dr.Ing. Jaroslav Melecký
NEN01 MgA. Petr Nenička
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači se zdokonalí ve schopnosti aktivně aplikovat poznatky, které nabyli po dobu předcházejícího studia při řešení konkrétního tématu z oblasti průmyslového designu. Zdokonalí se v metodickém přístupu a schopnosti analyzovat a následně řešit daný designový návrh.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Náplní cvičení je zpravidla návrh designu nového zařízení nebo jednotlivé součásti určitého zařízení. Posluchači přitom vycházejí z konstrukčních a projekčních podkladů, z literární a patentové rešerše daného problému a z teoretických poznatků, které nabyli po dobu předcházejícího studia. Tyto poznatky se snaží aktivně aplikovat na daný problém.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude doporučena v závislosti na tématu zadání bakalářské práce. SW vybavení pro navrhování strojních dílů, výpočtové programy na počítačových učebnách.

Doporučená literatura:

Normy, katalogy strojních částí, technické a strojnické tabulky a firemní literatura - dle charakteru zadání.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontroly ve druhém, pátém a osmém týdnu výuky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zadání cvičení, seznámení se s řešeným tématem případně s předanými podklady, studium podkladů (knihy, patenty, časopisy, ČSN) - průběžně 2. zpracování závěrečného projektu - 1. kontrola 3. zpracování závěrečného projektu 4. zpracování závěrečného projektu 5. zpracování závěrečného projektu - 2. kontrola 6. zpracování závěrečného projektu 7. zpracování závěrečného projektu 8. zpracování závěrečného projektu - 3. kontrola 9. dokončení zpracování a odevzdání závěrečného projektu. Obhájení práce před udělením KlZap Samotný bod zpracování závěrečného projektu zahrnuje: 1. Důkladné obeznámení se s tématem, kterého se zadání týká: a) seznámení se s literárními podklady a dostupnými informacemi, zpracování rešerše b) pokud je to možné, seznámení se s tématem řešení přímo v praxi (v provozu) 2. Shromáždění a utřídění všech dostupných podkladů a učinění závěrů pro řešení zadaného úkolu 3. Návrh řešení, zpracování možných variant a jejich vyhodnocení 4. Technické zpracování vybraného návrhu - zpracování výkresové dokumentace, modelu 5. Zpracování technické zprávy: a) textová část s technickým popisem samotného zařízení a jeho funkce b) výpočtová část Každý student řeší a konzultuje řešení závěrečného projektu se svým vedoucím závěrečné (bakalářské) práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: aktivní účast na cvičeních 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S06) Design průmyslových výrobků CPD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S06) Design průmyslových výrobků CPD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S06) Design průmyslových výrobků CPD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku