340-0504/01 – Final Project (ZP)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits10
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D.
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc.
HRA05 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
JUR30 prof. Ing. Josef Jurman, CSc.
KOL79 Ing. Michal Kolesár, Ph.D.
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
MEL44 Dr.Ing. Jaroslav Melecký
NOG40 Ing. Zdeněk Noga, CSc.
PLH30 Dr.Ing. Anna Plchová
ROZ50 prof. Ing. Karel Rozum, CSc.
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+6
Part-time Graded credit 0+24

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Zadání cvičení, seznámení se s výkresovou dokumentací a podklady, studium literatury (knihy, patenty, časopisy, ČSN) - průběžně. 2. zpracování ZP - 1. kontrola 3. zpracování ZP 4. zpracování ZP 5. zpracování ZP - 2. kontrola 6. zpracování ZP 7. zpracování ZP 8. zpracování ZP - 3. kontrola 9. dokončení zpracování a odevzdání ZP Samotný bod zpracování ZP zahrnuje: 1. Důkladné obeznámení se s konkrétním úkolem, kterého se zadání týká, seznámení se s literárními podklady a dostupnými informacemi, 2. Zpracování všech dostupných podkladů a učinění závěrů pro řešení zadaného úkolu, 3. Zpracování jednotlivých variant řešení, 4. Výběr nejvhodnější varianty řešení pro účely DP a zpracování závěrečné zprávy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 60  0 3
        Written exam Written test 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner