340-0505/01 – Diploma Thesis (DP)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits10
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D.
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc.
HRA05 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
JUR30 prof. Ing. Josef Jurman, CSc.
KOL79 Ing. Michal Kolesár, Ph.D.
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
MEL44 Dr.Ing. Jaroslav Melecký
NOG40 Ing. Zdeněk Noga, CSc.
PLH30 Dr.Ing. Anna Plchová
ROZ50 prof. Ing. Karel Rozum, CSc.
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+10
Part-time Credit 0+20

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analysis and synthesis of problem connected with diploma thesis solving. Evaluation of particular variants of solution and choice optimum one according to specific criteria

Teaching methods

Summary

Náplní předmětu je vedení řízené konzultace s diplomanty, kteří zpracovávají konkrétní zadání diplomové práce (dále jen DP). Řízené konzultace jsou zaměřeny především na odbornou stránku, tak aby DP vyhověla nárokům na ni kladeným a byla úspěšně obhájitelná před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Compulsory literature:

1. Studijní literatura bude doporučena v závislosti na tématu zadání DP. 2. Normy, katalogy strojních částí, technické a strojnické tabulky a firemní literatura - dle charakteru zadání.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. seznámení se s výkresovou dokumentací a podklady, studium literatury (knihy, patenty, časopisy, ČSN) - průběžně. 2. zpracování DP. - 1. kontrola 3. zpracování DP. 4. zpracování DP. 5. zpracování DP. - 2. kontrola 6. zpracování DP. 7. zpracování DP. 8. zpracování DP. 9. zpracování DP. - 3. kontrola Samotný bod zpracování DP zahrnuje: 1. Důkladné obeznámení se s konkrétním zařízením, kterého se zadání týká : a) seznámení se s literárními podklady a dostupnými informacemi b) seznámení se s konkrétním zařízením v provozu – pokud je to možné 2. Zpracování všech dostupných podkladů a učinění závěrů pro řešení zadaného úkolu 3. Provedení technologických a technických výpočtů a návrhu řešení 4. Samotné konstrukční zpracování úkolu - zpracování výkresové dokumentace 5. Zpracování technické zprávy : a) textová část s technickým popisem samotného zařízení a jeho funkce b) výpočtová část

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Other task type Other task type 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner