340-0507/01 – Provoz a nasazení komplexu (PaNK)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V přednáškách se studenti seznámí s hlavními technologiemi povrchového dobývání včetně strojů a zařízení, které jsou potřebné. Bude také seznámen s podmínkami nasazení jednotlivých technologických celků a základními výpočty jejich výkonnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

V přednáškách se studenti seznámí s hlavními technologiemi povrchového dobývání včetně strojů a zařízení, které jsou potřebné. Bude také seznámen s podmínkami nasazení jednotlivých technologických celků a základními výpočty jejich výkonnosti.

Povinná literatura:

O. Klimecký, H. Veverková, V. Thiele, Kontinuální technologie na povrchových dolech , Skripta RSVaV, Most 1980. HOJDAR, J. – HELEBRANT, F.: Povrchové dobývací stroje (Úvodní část) Povrchové dobývací stroje I (první část) Povrchové dobývací stroje I (druhá část) Povrchové dobývací stroje II Skripta VŠB Ostrava, 1983, 1986, 1992, 1993. MILIČ, J. – ENDEL, K.: - GONDEK, H.: Odvodňování lomů a dolů. SNTL Praha 1989. ŠTÝS, S. a kol.: Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. SNTL Praha 1981.

Doporučená literatura:

O. Klimecký, H. Veverková, V. Thiele, Kontinuální technologie na povrchových dolech , Skripta RSVaV, Most 1980. HOJDAR, J. – HELEBRANT, F.: Povrchové dobývací stroje (Úvodní část) Povrchové dobývací stroje I (první část) Povrchové dobývací stroje I (druhá část) Povrchové dobývací stroje II Skripta VŠB Ostrava, 1983, 1986, 1992, 1993. MILIČ, J. – ENDEL, K.: - GONDEK, H.: Odvodňování lomů a dolů. SNTL Praha 1989. ŠTÝS, S. a kol.: Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. SNTL Praha 1981.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt a kontrolní otázky

E-learning

Další požadavky na studenta

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teorie rozpojitelností: Základní teorie rozpojitelnosti, Rypné odpory, a jejich měření. Pojezdové ústrojí velkostrojů: Kolejové podvozky, Housenicové podvozky, Kráčivé podvozky. Systémy uložení, Sílové působení. Základní výpočet. Otoče horní stavby dobývacích a zakládacích strojů: Základní konstrukce. Výpočet výkonu otoče. Výpočet kulové dráhy. Zdvihová ústrojí výložníků: Rozdělení konstrukce jednotlivých systémů. Ocelová lana. Výpočet zatížení. Dopravní systémy velkostrojů a zakládačů: Základní konstrukce. Výpočet výkonu. Čištění Ocelové konstrukce velkostrojů: Základní rozdělení, Zatížení. Výpočet ocelové konstrukce Dobývací stroje a zakládače a technologické celky: Základní typy. Kinematika pracovního procesu. Dobývací ústrojí. Hlavní parametry. Základní výpočet výkonnosti. Dálková pasová doprava: Základní rozdělení. Konstrukce. Pohony, Výpočet výkonu pohonu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Chomutov 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.