340-0509/01 – Metodika konstruování (MK)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEL44 Dr. Ing. Jaroslav Melecký
PLH30 Dr.Ing. Anna Plchová
POK30 prof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači se seznámí a budou se orientovat v oblasti základů teorie a metodiky konstruování. Budou znát metodický postup(y) využívané při řešení konstrukčního (technického) úkolu. Budou schopni analyzovat daný konstrukční problém, metodicky stanovit požadavky na technický systém, řešení rozdělit na dílčí úkoly, sestavit funkční a stavební strukturu technického systému včetně výběru reálné varianty řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Obsahem předmětu jsou základy teorie a metodiky konstruování, metody využívané při řešení konstrukčního (technického) úkolu, způsoby organizace práce konstruktéra včetně týmové práce v rámci řešení technického problému, metody racionalizace práce konstruktéra a projektanta, podstata transformačního a technického procesu, vznik a vlastnosti technických systémů (technických objektů), model a struktura konstrukčního procesu, zásady technologičnosti konstrukce a prostředky počítačové podpory konstrukčních prací.

Povinná literatura:

HUBKA Vladimír. Konstrukční nauka – obecný model postupu při konstruování. 2. přepracované a doplněné vydání. přeložil S.Hosnedl. HEURISTIKA, Zurich 1995. 118 s. ISBN 80-901135-0-8. HUBKA Vladimír. Zvyšování úrovně konstrukčních prací ve světě, Sborník referátů ze seminářů. Praha.1992. 82 s. SKAŘUPA, Jiří. Metodika konstruování. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1993. ISBN 80-7078-167-X.

Doporučená literatura:

BUŠOV, Bohuslav, Vladimír DOSTÁL a Pavel JIRMAN. Tvorba a řešení inovačních zadání (HA + ARIZ). Vyd. 1. Brno: IndusTRIZ International, 1996. 161 s. Studijní text pro střední a vysoké školy technické. MAŇAS, Stanislav et al. Automatizované konstruování I. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1993. 179 s. ISBN 80-01-00910-6. ČILLÍK, Ladislav a Martin ŽARNAY. Metodika konštruovania. V Žiline: Žilinská univerzita, 2002. Vysokoškolské učebnice (Žilinská univerzita). ISBN 80-7100-934-2. SKAŘUPA, Jiří. Kreativita a inovační myšlení v konstruování [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. ISBN 978-80-248-1717-0. Kolektiv autorů : Vzdělávání konstruktérů a projektantů (Dům techniky ČSVTS Praha, 1990) EDER, Wolfgang Ernst and Stanislav HOSNEDL. Introduction to Design Engineering – Systematic Creativity and Management. Leiden (The Netherlands): CRC Press / Balkema, 2010. 417 pages. ISBN: 0415555574. TOSHIHARU, Taura. Creative Design Engineering: Introduction to An Interdisciplinary Approach. London: Elsevier, 2016. 194 pages. ISBN 978-0-12-804226-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie konstruování, smysl a cíle předmětu. 2. Začínající konstruktér, zadaný úkol a jak začít - jak na to ( vývoj techniky, co musí konstruktér respektovat, co nově konstruovat, proveditelnost konstrukce, práce s literaturou a informacemi, normami a patenty, zkušenostmi lidí a definování pojmů z oblasti vědy a konstruování). 3. Metodický přístup k řešení úkolu ( jak vzniká metodika, formy metod. postupu, obsah řešení konkrétního úkolu, postup při vyjasňování úkolu, hodnocení a výběr variant řešení, cesty k logickému myšlení ). 4. Konstruování jako proces předvídání potřeb ( vztahy mezi informacemi od spotřebitele, trhu, výrobce, vědy a techniky ). 5. Metody racionalizace práce konstruktéra ( brainstorming, hodnotová analýza, heuristické postupy stanovení problému, metoda práce zkušeného vynálezce - fáze prací ). 6. Systémový přístup při řešení technického úkolu ( obecné - zvláštní - jedinečné, zásoba poznatků - třídění - hodnocení ). 7. Týmová práce - cesta ke zvýšení efektivnosti konstruování ( zásady při konstruování, metodický postup při výpočtech a vymezování technického problému, metody vědeckého předvídání, co řešit v technickém rozvoji, jak porovnávat technickou úroveň a kvalitu výrobků ). 8. Metoda konstruování a prostředky výpočetní techniky využitelné v praxi konstruktéra ( vývoj prostředků pro výpočty a grafické znázorňování, soudobé prostředky využitelné v praxi konstruktéra a projektanta a programové prostředky pro využití výpočetní techniky při jeho tvůrčí práci ).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 25  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (30) Zemní a stavební stroje P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (30) Zemní a stavební stroje K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (30) Zemní a stavební stroje P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (30) Zemní a stavební stroje K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.