340-0509/03 – Design Methodology (MK)

Gurantor departmentDepartment of Production Machines and DesignCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
MEL44 Dr.Ing. Jaroslav Melecký
NOG40 Ing. Zdeněk Noga, CSc.
PLH30 Dr.Ing. Anna Plchová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analysis of the design process. Principles of design theory and methodists, methods exploited at solution of engineering task.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Obsahem předmětu jsou základy teorie a metodiky konstruování, metody využívané při řešení technického úkolu, způsoby organizace týmové práce při řešení technického problému , metody racionalizace práce konstruktéra a projektanta, metody vědeckého předvídání, práce s informacemi a uživatelské využití základních programových produktů při práci s PC.

Compulsory literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. · Hubka V. Konstrukční nauka – obecný model postupu při konstruování. Praha: KONSERVIS, 1991. 104 s. · Hubka, V. Zvyšování úrovně konstrukčních prací ve světě, Sborník referátů ze seminářů. Praha.1992. 82 s. · Pokorný A., Soubor podkladů a výpisů z literatury, učební pomůcka. Ostrava 1993. 179 s.

Recommended literature:

Bušov B.- Jirman P.- Dostál V. Tvorba a řešení inovačních zadání, učební text. Brno: INDUSTRIZ, INTERNATIONALL, 1995. 160 s. Maňas, S.- Sýkora, P. a další. Automatizované konstruování I. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1993. 179 s. J.Kočí : Metodika konstruování ( Dům techniky ČSVTS Praha, 1969 ) Kolektiv autorů : Moderní metody konstrukce strojů s vysokou užitnou hodnotou ( Dům techniky ČSVTS Praha, 1981 ) Kolektiv autorů : Vzdělávání konstruktérů a projektantů ( Dům techniky ČSVTS Praha, 1990 )

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

The student is not subject of additional requirements.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Case - history designed, sence of and aims subject. 2. Young designer, give assignment and how begin as at it ( development techniques, what have to designer respect, what newly design, practicability construction, work with literature and informations, standard and patents, experiences people and explicandum from scientific field and designed). 3. Methodical access to task handling ( how rises methodology, forms methods. progress, content solving concrete task, progress at chart out imposition, evaluation and selection variants solution, approach to logical thinking ). 4. Designed like action forecasting needs ( iterrelations between informations from consumer, market, producer, of science and techniques ). 5. Method work rationalisation designer ( brainstorming, value analysis, heuristic routes problem determination, working method experienced inventor - phase washing ). 6. System access at solution technical task ( public - special - unique, reserve knowledge - sorting - evaluation ). 7. Team - work - road to increasing effectiveness designed ( fundamentals at designed, methodical progress at calculations and inclose technical problem, method scientific forecasting, what solve in technical development, how weigh against technical level and quality products ). 8. Method designed and resources computer technology exploitable in practice design engineer ( development agents for calculations and graphic represent, contemporary resources usable practically designer and designer and program resources for usage computer technology at his creative work ).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35  18
        Examination Examination 65  16
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner