340-0509/04 – Metodika konstruování (MK)

Garantující katedraKatedra výrobních strojů a konstruováníKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav KovářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
MEL44 Dr.Ing. Jaroslav Melecký
NOG40 Ing. Zdeněk Noga, CSc.
PLH30 Dr.Ing. Anna Plchová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza procesu konstruování. Základy teorie a metodiky konstruování, metody využívané při řešení technického úkolu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Obsahem předmětu jsou základy teorie a metodiky konstruování, metody využívané při řešení technického úkolu, způsoby organizace týmové práce při řešení technického problému , metody racionalizace práce konstruktéra a projektanta, metody vědeckého předvídání, práce s informacemi a uživatelské využití základních programových produktů při práci s PC.

Povinná literatura:

· Hubka V. Konstrukční nauka – obecný model postupu při konstruování. Praha: KONSERVIS, 1991. 104 s. · Hubka, V. Zvyšování úrovně konstrukčních prací ve světě, Sborník referátů ze seminářů. Praha.1992. 82 s. · Pokorný A., Soubor podkladů a výpisů z literatury, učební pomůcka. Ostrava 1993. 179 s.

Doporučená literatura:

Bušov B.- Jirman P.- Dostál V. Tvorba a řešení inovačních zadání, učební text. Brno: INDUSTRIZ, INTERNATIONALL, 1995. 160 s. Maňas, S.- Sýkora, P. a další. Automatizované konstruování I. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1993. 179 s. J.Kočí : Metodika konstruování ( Dům techniky ČSVTS Praha, 1969 ) Kolektiv autorů : Moderní metody konstrukce strojů s vysokou užitnou hodnotou ( Dům techniky ČSVTS Praha, 1981 ) Kolektiv autorů : Vzdělávání konstruktérů a projektantů ( Dům techniky ČSVTS Praha, 1990 )

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracování tématu zadaného programu. Odevzdání a obhájení zadaného programu. Průběžná kontrola znalostí individuálně zadávanými dílčími úkoly a kontrolními otázkami. Znalosti jsou ověřeny ústní zkouškou.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie konstruování, smysl a cíle předmětu. 2. Začínající konstruktér, zadaný úkol a jak začít - jak na to ( vývoj techniky, co musí konstruktér respektovat, co nově konstruovat, proveditelnost konstrukce, práce s literaturou a informacemi, normami a patenty, zkušenostmi lidí a definování pojmů z oblasti vědy a konstruování). 3. Metodický přístup k řešení úkolu (jak vzniká metodika, formy metod. postupu, obsah řešení konkrétního úkolu, postup při vyjasňování úkolu, hodnocení a výběr variant řešení, cesty k logickému myšlení). 4. Konstruování jako proces předvídání potřeb (vztahy mezi informacemi od spotřebitele, trhu, výrobce, vědy a techniky). 5. Metody racionalizace práce konstruktéra (brainstorming, hodnotová analýza, heuristické postupy stanovení problému, metoda práce zkušeného vynálezce - fáze prací). 6. Systémový přístup při řešení technického úkolu (obecné - zvláštní - jedinečné, zásoba poznatků - třídění - hodnocení). 7. Týmová práce - cesta ke zvýšení efektivnosti konstruování ( zásady při konstruování, metodický postup při výpočtech a vymezování technického problému, metody vědeckého předvídání, co řešit v technickém rozvoji, jak porovnávat technickou úroveň a kvalitu výrobků). 8. Metoda konstruování a prostředky výpočetní techniky využitelné v praxi konstruktéra (vývoj prostředků pro výpočty a grafické znázorňování, soudobé prostředky využitelné v praxi konstruktéra a projektanta a programové prostředky pro využití výpočetní techniky při jeho tvůrčí práci).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (60) Průmyslový design P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (60) Průmyslový design P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku