340-0509/04 – Design Methodology (MK)

Gurantor departmentDepartment of Production Machines and DesignCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
MEL44 Dr.Ing. Jaroslav Melecký
NOG40 Ing. Zdeněk Noga, CSc.
PLH30 Dr.Ing. Anna Plchová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analysis of the design process. Principles of design theory and methodists, methods exploited at solution of engineering task.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Obsahem předmětu jsou základy teorie a metodiky konstruování, metody využívané při řešení technického úkolu, způsoby organizace týmové práce při řešení technického problému , metody racionalizace práce konstruktéra a projektanta, metody vědeckého předvídání, práce s informacemi a uživatelské využití základních programových produktů při práci s PC.

Compulsory literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. ·Hubka V. Konstrukční nauka – obecný model postupu při konstruování. 2. přepracované a doplněné vydání. přeložil S.Hosnedl. HEURISTIKA, Zurich 1995. 118s. ISBN 80-901135-0-8 ·Hubka, V. Zvyšování úrovně konstrukčních prací ve světě, Sborník referátů ze seminářů. Praha.1992. 82 s. ·SKAŘUPA, Jiří. Metodika konstruování. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1993. ISBN 80-7078-167-X.

Recommended literature:

Bušov B.- Jirman P.- Dostál V. Tvorba a řešení inovačních zadání, učební text. Brno: INDUSTRIZ, INTERNATIONALL, 1995. 160 s. Maňas, S.- Sýkora, P. a další. Automatizované konstruování I. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1993. 179 s. ČILLÍK, Ladislav a Martin ŽARNAY. Metodika konštruovania. V Žiline: Žilinská univerzita, 2002. Vysokoškolské učebnice (Žilinská univerzita). ISBN 80-7100-934-2. SKAŘUPA, Jiří. Kreativita a inovační myšlení v konstruování [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. ISBN 978-80-248-1717-0 Kolektiv autorů : Vzdělávání konstruktérů a projektantů ( Dům techniky ČSVTS Praha, 1990 )

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Continuous control of the specified program topic processing. Submission and defense of given program. Continuous control of knowledge by individually assigned partial tasks and control questions. Knowledge is verified by an oral exam.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

The student is not subject of additional requirements.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. History of design, purpose and aims of the subject. 2. Beginner designer, assignment and how to get started - how to do it (developing what the designer has to respect, what to design, feasibility of design, working with literature and information, standards and patents, people's experiences and defining science and design concepts ). 3. Methodical approach to solving a task (how the methodology is formed, forms of methods, procedure, content of the solution of a particular task, process of clarifying the task, evaluation and selection of solutions, ways to logical thinking). 4. Designing as a process of anticipating needs (relationships between consumer, market, manufacturer, science and technology information). 5. Methods of rationalizing the work of a designer (brainstorming, value analysis, heuristic problem determination procedures, method of work of an experienced inventor - work phases). 6. System approach in solving a technical task (general - special - unique, knowledge - classification - evaluation). 7. Teamwork - the way to increase design efficiency (design principles, methodical procedure for calculating and defining a technical problem, methods of scientific prediction, what to solve in technical development, how to compare technical level and product quality). 8. Design method and computer technology usable in the practice of the designer (development of means for computing and graphical representation, contemporary means usable in the practice of designer and software tools for the use of computer technology in his creative work).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35  18
        Examination Examination 65  16
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (60) Průmyslový design P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (60) Průmyslový design P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner