340-0509/04 – Design Methodology (MK)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Subject version guarantorIng. Lukáš Kudrna, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
KUD169 Ing. Lukáš Kudrna, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 11+5

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will know the basics of design theory and methodology. They will know the methodological procedure(s) used in solving of the constructional (technical) task. They will be able to analyze the design problem, methodically determine the requirements for the technical system, divide the solution into partial tasks, build a functional and structural structure of the technical system, including selecting a real variant of the solution.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

The content of the subject is the basics of the theory and methodology of design, methods used in solving of the design (technical) task, ways of organizing the work of the designer, including teamwork within the solution of the technical design problem, methods of rationalizing the work of designer, the essence of the transformation and technical process, origin and properties of technical systems (technical objects), model and structure of the design process, technology design principles and means of computer support for construction work.

Compulsory literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. HUBKA Vladimír. Konstrukční nauka – obecný model postupu při konstruování. 2. přepracované a doplněné vydání. přeložil S.Hosnedl. HEURISTIKA, Zurich 1995. 118 s. ISBN 80-901135-0-8. HUBKA Vladimír. Zvyšování úrovně konstrukčních prací ve světě, Sborník referátů ze seminářů. Praha.1992. 82 s. SKAŘUPA, Jiří. Metodika konstruování. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1993. ISBN 80-7078-167-X.

Recommended literature:

BUŠOV, Bohuslav, Vladimír DOSTÁL a Pavel JIRMAN. Tvorba a řešení inovačních zadání (HA + ARIZ). Vyd. 1. Brno: IndusTRIZ International, 1996. 161 s. Studijní text pro střední a vysoké školy technické. MAŇAS, Stanislav et al. Automatizované konstruování I. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1993. 179 s. ISBN 80-01-00910-6. ČILLÍK, Ladislav a Martin ŽARNAY. Metodika konštruovania. V Žiline: Žilinská univerzita, 2002. Vysokoškolské učebnice (Žilinská univerzita). ISBN 80-7100-934-2. SKAŘUPA, Jiří. Kreativita a inovační myšlení v konstruování [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. ISBN 978-80-248-1717-0. Kolektiv autorů : Vzdělávání konstruktérů a projektantů (Dům techniky ČSVTS Praha, 1990) EDER, Wolfgang Ernst and Stanislav HOSNEDL. Introduction to Design Engineering – Systematic Creativity and Management. Leiden (The Netherlands): CRC Press / Balkema, 2010. 417 pages. ISBN: 0415555574. TOSHIHARU, Taura. Creative Design Engineering: Introduction to An Interdisciplinary Approach. London: Elsevier, 2016. 194 pages. ISBN 978-0-12-804226-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Continuous control of the specified program topic processing. Submission and defense of given program. Continuous control of knowledge by individually assigned partial tasks and control questions. Knowledge is verified by an oral exam.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Other requirements

The student is not subject of additional requirements.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Design - history, development, purpose and goals. 2. The activity of a designer - basic contradiction of technical creative work, work with information. 3. The activity of a designer - methods of rationalizing the work of a designer, creative thinking. 4. The activity of a designer - an overview of current practices in Design methodology, teamwork, decision-making process. 5. Transformation process – basic principle, terminology, the model of the transformation process. 6. Technical processes - basic principle, development, tendencies, technologies. 7. Technical processes - operators, operands and general model of the technical process. 8. Technical systems - technical objects, life cycle, properties. 9. Technical systems - phases of origin and existence, sorting - the origin of spiral of a technical system. 10. Construction process - basic knowledge, a model of the construction proces. 11. Construction process - structure and basic knowledge to methodical design. 12. The general model of the technical system design process. Construction tactics - methods, principles. 13. Construction stages of the technical system and their documentation during the construction process. 14. Technological design, computer support of construction work.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35  18
        Examination Examination 65  16 3
Mandatory attendence participation: minimum active participation in seminars is 80% In order to complete the credit, the student submits and defends the semester work. After successfully completing the credit, students can take an exam that will consist of a written and an oral part.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: In order to complete the credit, the student submits and defends the semester work. After successfully completing the credit, students can take an exam that will consist of a written and an oral part.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0715A270037) Engineering Design (S01) Transport and process equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products KPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0715A270037) Engineering Design (S03) Engineering Diagnostics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0715A270037) Engineering Design (S06) Construction of Mechanical Parts P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0715A270037) Engineering Design (S03) Engineering Diagnostics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0715A270037) Engineering Design (S02) Production Machines and Design P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0715A270037) Engineering Design (S04) Earthwork and Building Machines P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0715A270037) Engineering Design (S02) Production Machines and Design K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0715A270037) Engineering Design (S04) Earthwork and Building Machines K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0715A270037) Engineering Design (S01) Transport and process equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products KPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0715A270037) Engineering Design (S01) Transport and process equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0715A270037) Engineering Design (S02) Production Machines and Design K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0715A270037) Engineering Design (S06) Construction of Mechanical Parts P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0715A270037) Engineering Design (S04) Earthwork and Building Machines P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0715A270037) Engineering Design (S04) Earthwork and Building Machines K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0715A270037) Engineering Design (S03) Engineering Diagnostics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0715A270037) Engineering Design (S02) Production Machines and Design P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products KPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0715A270037) Engineering Design (S01) Transport and process equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products KPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0715A270037) Engineering Design (S03) Engineering Diagnostics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0715A270037) Engineering Design (S01) Transport and process equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0715A270037) Engineering Design (S01) Transport and process equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0715A270037) Engineering Design (S02) Production Machines and Design P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0715A270037) Engineering Design (S02) Production Machines and Design K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0715A270037) Engineering Design (S03) Engineering Diagnostics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0715A270037) Engineering Design (S03) Engineering Diagnostics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0715A270037) Engineering Design (S04) Earthwork and Building Machines P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0715A270037) Engineering Design (S04) Earthwork and Building Machines K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products KPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products KPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0715A270037) Engineering Design (S06) Construction of Mechanical Parts P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (60) Design of industrial products P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (60) Design of industrial products P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0715A270037) Engineering Design (S06) Construction of Mechanical Parts P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0715A270037) Engineering Design (S03) Engineering Diagnostics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0715A270037) Engineering Design (S01) Transport and process equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0715A270037) Engineering Design (S04) Earthwork and Building Machines K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0715A270037) Engineering Design (S02) Production Machines and Design P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products KPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0715A270037) Engineering Design (S01) Transport and process equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0715A270037) Engineering Design (S04) Earthwork and Building Machines P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products KPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0715A270037) Engineering Design (S02) Production Machines and Design K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0715A270037) Engineering Design (S03) Engineering Diagnostics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (60) Design of industrial products P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (60) Design of industrial products P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (60) Design of industrial products P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2022/2023 Winter
2021/2022 Winter
2020/2021 Winter
2017/2018 Winter