340-0512/02 – Počítačová podpora konstrukčních prací II (PPKP2)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětuIng. Michal Kolesár, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Kolesár, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL79 Ing. Michal Kolesár, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Teoretické znalosti pro realizaci základních typů počítačových simulací v oblasti konstrukční činnosti v průmyslu s využitím matematické metody konečných prvků. Praktické zkušenosti s realizací počítačových simulací v CAD/CAM systému NX na projektu vývoje dílu a ověřování jeho mechanických vlastností.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení se s prací s CAD/CAM systémem NX. Základy 3D modelování, tvorba sestav a základní počítačové simulace s využitím materiálové linearity v prostředí Advanced Simulation systému NX.

Povinná literatura:

[1] PLCHOVÁ, A., KOLESÁR, M.: Moderní metody v konstrukční praxi, Skripta VŠB- TUO, Ostrava 2004, ISBN 80-248-0538-3

Doporučená literatura:

[1] KUBA, F.: Pružnost a pevnost, Vysoká škola báňská Ostrava, Ediční středisko VŠB, Ostrava 1990. [2] HORYL, Petr. Statika a dynamika. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996, 218 s. ISBN 80-7078-971-9. P.Horyl: Inženýrské z P.Horyl: Inženýrské základy MKP http://www.340.vsb.cz/ - podklady do výuky předmětu PPKPII.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru se pracuje nejdříve na jednodušších nebodovaných výukových projektech. Následně je zpracovávána úloha složitějšího charakteru. Takto získané praktické zkušenosti jsou dostačující pro realizaci následně zadaného semestrálního projektu, jehož realizace formou odevzdání zprávy a CAD souborů je podmínkou udělení zápočtu. Tento semestrální projekt musí být proveden v souladu s definovaným zadáním po formální i obsahové stránce. Minimální bodový zisk pro zápočet je 18b a maximální 35b, přičemž ohodnocení bodového zisku za zápočet stanoví vedoucí cvičení. Zkouška sestává z teorie související s problematikou obsahu práce v semestru a semestrálním projektem a obsahuje 2 otázky z vypsaných tematických okruhů. Maximální počet dosažených bodů za teoretickou část zkoušky je 65b. Zkouška je prováděna zpravidla v počítačové učebně a zkoušející může v rámci teoretického pohovoru vyžádat od zkoušeného studenta také praktickou ukázku činnosti v systému NX. Podmínka pro úspěšné absolvování předmětu je minimální zisk z aktivit ze cvičení a zkoušky 51 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti práce na počítači. Základní znalosti z předmětů matematika, mechanika a pružnost a pevnost.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vybrané teorie z předmětů matematiky, mechaniky a pružnosti a pevnosti, které jsou nezbytné pro porozumění principu počítačových simulací. Základní teorie metody konečných prvků - MKP. Základní principy počítačové simulace. CAD/CAM systém NX Modeling: Základní seznámení s prostředím systému. Základy 3D modelování a tvorby sestav. CAD/CAM systém NX Advanced Simulation: Základy tvorby počítačové simulace Idealizace geometrie, definice materiálu. Tvorba sítě. Zobrazování a vyhodnocování výsledků. Definice okrajových podmínek. Pevnostní analýza. Modální analýza. Příklad počítačové simulace na konkrétním projektu z praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0
        Projekt Projekt 20  0
        Písemka Písemka 20  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku