340-0518/01 – Povrchové dobývací stroje a TC (PDSTC)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu se posluchači seznámí se základními typy strojů a zařízení pro dobývání na povrchových lomech, jejich konstrukci a základními výpočty. Osvojí si základní výpočtové postupy.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí se základními typy strojů a zařízení pro dobývání na povrchových lomech, jejich konstrukci a základními výpočty. Rovněž se obeznámí s podmínkami jejich nasazení a vhodné technologie dobývání.

Povinná literatura:

1. HOJDAR, J. – HELEBRANT, F.: Povrchové dobývací stroje (úvodní část) Povrchové dobývací stroje I (první část) Povrchové dobývací stroje I (druhá část) Povrchové dobývací stroje II VŠB Ostrava, 1983,1986,1992,1993. 2. MILIC, J.- ENDEL, K. GONDEK, H.: Odvodňování lomů a dolů, SNTL Praha 1989 3. ŠTYS, S. a kol: Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. SNTL Praha 1981 4.PECH, K. a kol.: Ochrana životního prostředí, VŠB Ostrava 1992

Doporučená literatura:

Gondek,H. Ševčík,A. Těžební a zpracovatelské stroje II. VŠB - TU Ostrava 2007, ISBN 978 - 80 -248 - 1273 - 1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenty nejsou kladeny další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teorie rozpojitelnosti – principy určení jednotlivými metodami CV Seznámení s programem cvičení Výukové videoprogramy 2. Pojezdové ústrojí – rozdělení , kolejové podvozky, housenicové podvozky, kráčivé podvozky, kolejovo kráčivé podvozky, kolové podvozky (sílové rozbory, konstrukce, výkon pohonu) CV Výpočet pohonu housenicového pohonu a podvozku 3. Otopové ústrojí – rozdělení, konstrukce , výkon pohonu Zdvihové strojí – rozdělení konstrukce, sílové rozbory 4. Lopatková rýpadla – rozdělení a možnosti nasazení , výkonnost konstrukční provedení jednotlivých uzlů, Rypadla s vlečným korečkem – konstrukční provedení stabilita CV Výpočet kulové dráhy 5. Korečková rýpadla – kinematika pracovního procesu, konstrukční provedení jednotlivých uzlů, základní výpočty CV Pojistné orgány Zadání programu 6. Kolesová rýpadla – kinematika pracovního procesu , konstrukční provedení jednotlivých uzlů CV Výpočet vrátku zdvihu výložníku 7. Zakladače a skrývkové mosty – rozdělení , konstrukční provedení jednotlivých uzlů Doprava – rozdělení , základní stroje a konstr. celky CV Výpočet brzdy a spojky 8. Další lomové dobývací a zpracovatelské stroje pro těžbu sypkých materiálů a z vody, pro těžbu bloků , stroje ke štípání CV Výpočet pohonu kolesa 9. Dozéry – rozdělení , sílový rozbor , tažná síla, výkonnost , technologie, konstrukce Skejpry a grejdy – rozdělení , tažná síla, sílový rozbor, konstrukce , technologie, výkonnost CV Výpočet pohonu turasu korečkového rypadla 10. Rýhovače a rozrývače – rozdělení , technologie , silové poměry, konstrukce, výkonnost CV Výpočet pásového dopravníku 11. Lopatkové nakladače – rozdělení, základní konstrukční celky, sílové působení, výkonnost Test 12. Hydraulická lopatková rypadla – rozdělení, konstrukční provedení jednotlivých uzlů, výkonnost, stabilita, nasazení. CV Výpočet zákl. parametrů kompaktního kol. rýpadla 13. Hydromotory – princip dobývání vodním proudem , charakteristika vodního paprsku, výkonnost, základní konstrukční uzly. Čerpadla a čerpací technika – rozdělení, konstrukční provedení jednotlivých typů, potrubí, armatura CV Výukové videoprogramy 14. Skládkové stroje – rozdělení , funkční možnosti, základní konstrukční celky. Vybrané stroje pro zemědělské a lesnické práce především sázecí stroje na ovocnářské a lesní plody. CV Ocelové konstrukce zemních strojů 15. Vrtací stroje a soupravy – vrtatelnost, účelové vrty, teorie vrtání, vrtací stroje, lomové vrtací soupravy, údržby lomových strojů – formy, metody, druhy oprav, kontrolně inspekční činnost. Zápočet a hodnocení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Chomutov 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.