340-0518/01 – Opencast Mining Machines and Equipment Systems (PDSTC)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

In this course, students learn about the basic types of machines and equipment mining on surface mines, their construction and basic calculations. They will acquire basic calculation procedures.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Other activities

Summary

In this course, students learn about the basic types of machines and subject, students learn about the basic types of machines and equipment mining on surface mines, their construction and basic calculations. also familiar with the terms of their deployment of appropriate technology and mining.

Compulsory literature:

Persson, Per-Anders; Roger Holmberg, and Jaimin Lee (1994). Rock Blasting and Explosives Engineering. Boca Raton, Fla.: CRC Press. ISBN 0-8493-8978-X. Grathof, H. (1986). Design (Constructional Characteristics) of Large Bucket Wheel Excavators. Journal of Mines, Metals, and Fuels, 34(4), 204-213.

Recommended literature:

Grathof, H. (1986). Design (Constructional Characteristics) of Large Bucket Wheel Excavators. Journal of Mines, Metals, and Fuels.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Teorie rozpojitelnosti – principy určení jednotlivými metodami CV Seznámení s programem cvičení Výukové videoprogramy 2. Pojezdové ústrojí – rozdělení , kolejové podvozky, housenicové podvozky, kráčivé podvozky, kolejovo kráčivé podvozky, kolové podvozky (sílové rozbory, konstrukce, výkon pohonu) CV Výpočet pohonu housenicového pohonu a podvozku 3. Otopové ústrojí – rozdělení, konstrukce , výkon pohonu Zdvihové strojí – rozdělení konstrukce, sílové rozbory 4. Lopatková rýpadla – rozdělení a možnosti nasazení , výkonnost konstrukční provedení jednotlivých uzlů, Rypadla s vlečným korečkem – konstrukční provedení stabilita CV Výpočet kulové dráhy 5. Korečková rýpadla – kinematika pracovního procesu, konstrukční provedení jednotlivých uzlů, základní výpočty CV Pojistné orgány Zadání programu 6. Kolesová rýpadla – kinematika pracovního procesu , konstrukční provedení jednotlivých uzlů CV Výpočet vrátku zdvihu výložníku 7. Zakladače a skrývkové mosty – rozdělení , konstrukční provedení jednotlivých uzlů Doprava – rozdělení , základní stroje a konstr. celky CV Výpočet brzdy a spojky 8. Další lomové dobývací a zpracovatelské stroje pro těžbu sypkých materiálů a z vody, pro těžbu bloků , stroje ke štípání CV Výpočet pohonu kolesa 9. Dozéry – rozdělení , sílový rozbor , tažná síla, výkonnost , technologie, konstrukce Skejpry a grejdy – rozdělení , tažná síla, sílový rozbor, konstrukce , technologie, výkonnost CV Výpočet pohonu turasu korečkového rypadla 10. Rýhovače a rozrývače – rozdělení , technologie , silové poměry, konstrukce, výkonnost CV Výpočet pásového dopravníku 11. Lopatkové nakladače – rozdělení, základní konstrukční celky, sílové působení, výkonnost Test 12. Hydraulická lopatková rypadla – rozdělení, konstrukční provedení jednotlivých uzlů, výkonnost, stabilita, nasazení. CV Výpočet zákl. parametrů kompaktního kol. rýpadla 13. Hydromotory – princip dobývání vodním proudem , charakteristika vodního paprsku, výkonnost, základní konstrukční uzly. Čerpadla a čerpací technika – rozdělení, konstrukční provedení jednotlivých typů, potrubí, armatura CV Výukové videoprogramy 14. Skládkové stroje – rozdělení , funkční možnosti, základní konstrukční celky. Vybrané stroje pro zemědělské a lesnické práce především sázecí stroje na ovocnářské a lesní plody. CV Ocelové konstrukce zemních strojů 15. Vrtací stroje a soupravy – vrtatelnost, účelové vrty, teorie vrtání, vrtací stroje, lomové vrtací soupravy, údržby lomových strojů – formy, metody, druhy oprav, kontrolně inspekční činnost. Zápočet a hodnocení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Chomutov 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner