340-0520/01 – Skládky a zužitkování odpadu (SaZO)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFS, HGF, FASTUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
JUR30 prof. Ing. Josef Jurman, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent se dokáže orientovat v oblasti strojů pro zpracování odpadů a v oblasti skládkování a odpadového hospodářství. Bude schopen logicky myslet a navrhovat stroje a mechanismy v dané oblasti pro konkrétní aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti si osvojí základní znalosti z legislativy o odpadech, členění odpadů, nakládání s nimi, likvidaci odpadů a zásady skládkování.

Povinná literatura:

KURAŠ, M. Technologie zpracování odpadů. 2. vyd. Praha: Ediční středisko VŠCHT, Praha 1993. 279 s. ISBN 80-7080-195-6 FILIP, J. - BOŽEK, F. – KOTOVICOVÁ, J. Komunální odpad a skládkování. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno 2003. 121 s. ISBN 80-7157-712-X VOŠTOVÁ, V. - FRIES, J. Zpracování pevných odpadů. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha 2003. 157 s. ISBN 80-01-02672-8.

Doporučená literatura:

JUCHELKOVÁ, D. Likvidace a využití odpadů. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2000. 73 s. ISBN 80-7078-747-3 JURNIK, A. Ekologické skládky. Olomouc: ALDA nakladatelství, spol. s r.o. Olomouc, Reprocentrum v.o.s., Blansko 1995. s. 179. ISBN 80-856-32-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vznik a druhy odpadů 2. Nakládaní s odpady 3. Komunální odpady – shromažďování 4. Třídění a separovaný sběr komunálních odpadů 5. Průmyslové odpady – nakládání 6. Ekologické aspekty průmyslových odpadů 7. Základní postupy zpracování a zneškodňování průmyslových odpadů 8. Zásady řízeného skládkování odpadů 9. Druhy odpadů, které lze ukládat na skládky 10. Druhy skládek 11. Zakládání skládek 12. Rekultivace skládky 13. Ukládání nebezpečných odpadů 14. Procesy probíhající ve skládkách 15. Kompostování, spalování odpadů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (10) Stroje pro těžbu a zpracování užitkových surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.