340-0528/02 – Renovační technologie (RT)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětuIng. David Šeděnka, Ph.D.Garant verze předmětuDr. Ing. Jaroslav Melecký
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SED429 Ing. David Šeděnka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o používaných renovačních technologiích. Pochopení metod renovace. Aplikace renovační metody na konkrétní případ.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o používaných renovačních technologiích.

Povinná literatura:

FURCH, Jan a Josef GLOS. Speciální technologie oprav BSV. Vyd. 1. Brno: Univerzita obrany, 2014. 100 s. ISBN 978-80-7231-950-3. POŠTA, Josef, M.I. ČERNOVOL a Jaroslav HAVLÍČEK. Renovace strojních součástí. 2. vyd. Praha: SVÚM, 1998. 160 s. ISBN 80-902015-6-3. BLAŽEK, Jaroslav. Přídavné materiály pro ruční svařování a navařování, vhodné pro renovaci součástí. Vamberk, 1988. 56 s. KLEANDER, Antonín a Jaroslav BLAŽEK. Přídavné materiály pro svařování. 2. dopl. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1973. ROZUM, Karel. Renovační technologie, sylaby přednášek. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 103 s. SINGH, Ramesh. Applied welding engineering: processes, codes, and standards [online]. Second edition. Amsterdam, [Netherlands]: Butterworth-Heinemann, 2016, ©2016 [cit. 2020-11-09]. ISBN 978-0-12-804193-2. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=4054145.

Doporučená literatura:

KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Jiří HAJDÍK. Materiály a jejich svařitelnost: učební texty pro kurzy mezinárodních svářečských inženýrů, technologů a pro výuku svařování na vysokých školách. Ostrava: Český svářečský ústav, 2009. ISBN 978-80-248-2025-5. KUČERA, Jan. Teorie svařování. [Část 1]. 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. KUČERA, Jan. Teorie svařování. [Část 2]. 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. ŤOPEK, Bohumil. Zahraniční technologie a přídavné materiály pro renovace a opravy svařováním, navařováním a tmelením. Pardubice, 1987. 76 s. REESER, Michael A. Welding complete: techniques, project plans & instructions [online]. Second edition. Minneapolis, Minnesota: Cool Springs Press, 2017, ©2017 [cit. 2020-11-09]. ISBN 978-0-7603-5774-3. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=4921392.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Studenti si vylosují dvě otázky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Doporučená účast na odborné exkurzi. Prostudování všech videomateriálů, které jsou studentům pedagogem poskytnuty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam a poslání renovace, typy opotřebení, koroze, renovace opotřebených součástí. 2. Renovace na původní a opravný rozměr. 3. Navařování opotřebených ploch součástí, volba návarového materiálu. 4. Ruční navařování plamenem a elektrickým obloukem. 5. Plameno-práškové navařování, navařování elektrickým obloukem pod tavidlem, elektrostruskové navařování. 6. Elektrovibrační navařování, odporové svařování a navařování. 7. Systémy navařování a svařování MIG, MAG, WIG. 8. Metalizace, elektrolytické a chemické pokovování. 9. Renovace součástí plastickou deformací, mechanické a místním ohřevem. 10. Renovace součástí nanášením polyamidů. 11. Opravy součástí svařováním, uhlíkový ekvivalent, těžce svařitelné materiály. 12. Opravy součástí pájením. 13. Kolíčkování, vymezení a opravy trhlin, opravy součástí metodou Metalock a Masterlock. 14. Utěsnění trhlin lepením a tmelením, moderní renovační technologie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Pro získání zápočtu musí studenti úspěšně absolvovat zápočtový test. Na základě úspěšně získaného zápočtu pak mohou složit zkoušku, která se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro získání zápočtu musí studenti úspěšně absolvovat zápočtový test. Na základě úspěšně získaného zápočtu pak mohou složit zkoušku, která se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní