340-0533/01 – Životnost a spolehlivost (ŽaS)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětuDr.Ing. Jaroslav MeleckýGarant verze předmětuDr.Ing. Jaroslav Melecký
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEL44 Dr.Ing. Jaroslav Melecký
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o metodách stanovení provozní spolehlivosti. Matematické modelování životnosti součástí (doba do poruchy). Určování skladových zásob.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí se základními pojmy z oboru provozní spolehlivosti, matematickými metodami pro stanovení a hodnocení provozní spolehlivosti, teorií pravděpodobnosti. Dále pak získají poznatky o zbytkové životnosti strojních součástí a aplikaci kumulačních hypotéz poškození.

Povinná literatura:

LEGÁT, Václav et al. Systémy managementu jakosti a spolehlivosti v údržbě. 1. vyd. Praha: Česká společnost pro jakost, 2007. 192 s. ISBN 978-80-02-01949-7. HAVLÍČEK, Jaroslav. Provozní spolehlivost strojů. 2. přeprac. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1989. Mechanizace, výstavba a meliorace. 616 s. ISBN 80-209-0029-2. Elektronické učební texty, viz http://vyuka.fs.vsb.cz/ RAM, Mangey, ed. Reliability engineering: methods and applications. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2020]. Advanced research in reliability and system assurance enginnering. ISBN 978-1-138-59385-5.

Doporučená literatura:

HELEBRANT, František. Technická diagnostika a spolehlivost. IV., Provoz a údržba strojů. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. 127 s. ISBN 978-80-248-1690-6. ZIEGLER, Jiří a František HELEBRANT. Technická diagnostika výrobních zařízení. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1992. ISBN 80-7078-111-4. ULRICH, Radomír a Alois SKOUPÝ. Provozní spolehlivost strojů: Cvičení: Určeno pro posl. lesnické fak. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1990. 71 s. PANEŠ, Vladimír. Provozní spolehlivost strojů I. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1988. 161 s. CZICHOS, Horst, ed. Handbook of technical diagnostics: fundamentals and application to structures and systems [online]. Heidelberg: Springer, [2013] [cit. 2020-11-09]. ISBN 978-3-642-25850-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Spolehlivostní vlastnosti, charakteristiky a jejich užití 2 Předměty sledování, jakost strojírenských výrobků 3 Užitné vlastnosti výrobku a jejich vztah k jakosti 4 Spolehlivost strojírenských výrobků 5 Jevy a stavy výrobků 6 Klasifikace poruch 7 Opotřebení a jeho vliv na spolehlivost 8 Charakteristiky ukazatelů technického stavu 9 Základní typy strojních soustav ve vztahu k poruchovosti 10 Optimalizace řešení, obnova funkčních ploch 11 Úvod do problematiky životnosti strojů 12 Životnost v návaznosti na použitý materiál 13 Metody řešení životnosti strojních součástí 14 Zbytková životnost

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2007/2008 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku