340-0534/01 – Management v údržbě (MvÚ)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. František Helebrant, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. František Helebrant, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je poznání manažerských metod a postupů využívaných při řízení všech firemních procesů včetně údržby.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Údržba je nejen nástrojem zajištění provozní spolehlivosti, ale také jedním z ortoprocesů výroby, tzn. musí být také jako procesně technická činnost řízena. Navíc neurčitost je zde zvyšována prací s lidskými zdroji. Úkolem je pak poznání manažerských metod a řídících postupů použivaných v řízení procesů.

Povinná literatura:

Power pointová prezentace přednášek. HELEBRANT, F. : Technická diagnostika a spolehlivost – IV. Provoz a údržba strojů. VŠB – TU Ostrava 2008, 130 s., ISBN 978-80-248-1690-6

Doporučená literatura:

LEGÁT, V. – JURČA, V.: Management jakosti v údržbě, ČSJ Praha 1999 NĚMEČEK, P. A KOL.: Vedoucí podniku (podnik v kostce), Verlag Dashofer nakladatelství s.r.o., Praha 1996, sv.1 a 2, ISBN 80–901859–5–9 NENADÁL, J.: Měření v systémech managementu jakosti. Management Press, Praha 2004, 2. doplněné vydání, 335 s., ISBN 80-7261-110-0 DEDINA, J., CEJTHAMR, V.: Management a organizační chování. GRADA Pu-blishing, a.s. Praha, Praha 2005, I. vydání , 340 s., ISBN 80-247-1300-4 PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem. GRADA Publishing, a.s. Praha, Praha 2005, 2. přepracované a rozšířené vydání, 175 s., ISBN 80-247-1092-7 PLAMÍNEK, J., FIŠER, R.: Řízení podle kompetencí. GRADA Publishing, a.s. Praha, Praha 2005, I. vydání, 180 s., ISBN 80-247-1074-9 STÝBLO, J.: Personální management jako nástroj řízení změn. Nakladatelství VOX, Praha 2004, 122 s., ISBN 80-86324-43-5 HRUBEC, J. – VIRČÍKOVÁ, E. : Integrovaný manažerský systém. SPU v Nitre 2009, 543 s., ISBN 978-80-552-0231-0 PAČAIOVÁ, H. – SINAY, J. – GLATZ, J. : Bezpečnosť a riziká technických systémov. SjF TU v Košiciach 2009, 246 s., ISBN 978-80-553-0180-8 ŠENK, Z. : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Nakladatelství ANAG, spol. s r.o., Olomouc 2009, 277 s., ISBN 978-80-7263-551-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ve cvičeních formou prezentace zadaných otázek.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Management a jeho vývojové etapy, manager, lídr, teorie vitality v řízení firmy. Definice potřeb a efektivity v řízení firmy. Základní funkční model firmy, lineární a cyklické řízení. Strategický rámec a jeho složky, strategické kontinuum v řízení firmy a údržby. Monitoring, controling v řízení firmy a údržby. Pyramida rozhodování a aktivita lidí. Nástroje dynamizace v řízení firmy a údržby. Lidské zdroje – postoje, vlastnosti, schopnosti, strategie vedení lidí, hodnocení lidí, motivace lidí. Řešení a zvládání konfliktů, sebehodnocení, osobní rozvoj. Pracovní tým – vznik, vývoj, vlastnosti úspěšných týmů, rozvoj týmu. Základní styly řízení lidí, skupin, týmů. Role, odpovědnost a základní úloha managera. Základní legislativa v údržbě, orgány a základní legislativa v a.s. Majetek a kapitál podniku, ekonomika v údržbě. Benchmarking a outsourcing. Audit údržby a audit jakosti managementu údržby. Reengineering údržby a trendy v údržbě. Pyramida řízení údržby. Proaktivní řízení a údržba. Postup realizace procesu údržby. Organizace, řízení údržby a řízení výroby, organizační schémata údržby. Bezpečnost provozu a manažerství rizika – metody FMEA, FTA, ETA, HAZOP. Informační systémy k řízení údržby v reálném čase.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.