340-0538/03 – Stroje pro zpracování druhotných surovin (SpZDS)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent se dokáže orientovat v oblasti strojů pro zpracování odpadů a především v oblasti využívání a zpracování druhotných surovin. Bude schopen logicky myslet a navrhovat stroje a mechanismy v dané oblasti pro konkrétní aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti si v tomto předmětu rozšíří základní znalosti a vědomosti nabyté z dané problematiky v předmětu Stroje pro zpracování odpadu v bakalářském studiu.

Povinná literatura:

VOŠTOVÁ, Věra a Jiří FRIES. Zpracování pevných odpadů. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha 2003. 157 s. ISBN 80-01-02672-8. VOŠTOVÁ, Věra, Vlastimil ALTMANN, Jiří FRIES, a Karel JEŘÁBEK. Logistika odpadového hospodářství. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2009. 249 s. ISBN 978-80-01-04426-1. NESVADBA, Jindřich a Karel VELEK. Tuhé odpady. Praha: SNTL, Praha 1983. MIKOLÁŠ, Jan. Recyklace průmyslových odpadů. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. Ochrana životního prostředí. VELEK, Karel. Odpady, jejich zužitkování a odstraňování. Praha: Státní energetické informace, Praha 1985. DVOŘÁK, Ladislav a Karel TRNOBRANSKÝ. Využití a likvidace odpadů. Praha: České vysoké učení technické, 1983.

Doporučená literatura:

SCHEIRS, John. Polymer Recycling. Chichester: Velká Británie 1998. 591 s. ISBN 0-471-97054-9. ŠAFÁŘ, Jiří. Surovinové zdroje a jejich racionální využití. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1984. RŮŽIČKOVÁ, Zdenka, Jaroslav SRB a Jiří VIDLÁŘ. Druhotné suroviny - nové zdroje průmyslu. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. Knižnice technických aktualit. ŠPALDON, František. Úprava nerostných surovin. Bratislava: ALFA, Bratislava 1985. BROUSIL, Jaromír a Stanislav STEJSKAL. Mechanika manipulačních zařízení. Praha: České vysoké učení technické, 1984. Normy (ČSN) - Internet: Český normalizační institut.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí individuálně zadávanými úkoly, kontrolní otázky a závěrečný test. Aplikován je také semestrální projekt, který předpokládá rovněž časovou zátěž mimo přímou výuku. Znalosti jsou ověřeny ústní zkouškou.

LMS

E-learning

Může být aplikován

Další požadavky na studenta

Semestrální projekt a doplňující/kontrolní otázky. Studium doporučené literatury. Mohou být aplikovány stáže a exkurze.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vznik a druhy odpadů 2. Nakládaní s odpady 3. Zdroje druhotných surovin 4. Základní postupy zpracování a zneškodňování průmyslových odpadů 5. Stroje a zařízení pro mechanické zdrobňováni - Konstrukce a výpočet drtičů 6. Stroje a zařízení pro mechanické zdrobňováni - Konstrukce a výpočet mlýnů 7. Třídění druhotných surovin 8. Rozdružování druhotných surovin 9. Stroje pro flotaci druhotných surovin 10. Stroje a zařízení pro mechanické zdrobňováni 11. Zařízení pro úpravu kusovitosti surovin 12. Principy skládkování – typy skládek 13. Kompostování 14. Spalování odpadů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31 3
Rozsah povinné účasti: Dle platné směrnice

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studentovi s ISP bude zadán konkrétní semestrální projekt odpovídající požadované časové zátěži. Projekt může kdykoliv konzultovat s přednášejícím nebo cvičícím, a to prezenčně po předchozí domluvě telefonicky, mailem nebo jiným komunikačním kanálem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce TUN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce TUN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce TUN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce TUN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce TUN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce TUN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce TUN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce TUN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní