340-0539/01 – Production Machines III (VS3)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Karel Rozum, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Rozum, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
ROZ50 prof. Ing. Karel Rozum, CSc.
ZIE30 doc. Ing. Jiří Ziegler, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Závody hutě a jejich vazby. Moderní agregáty pro výrobu koksu, strojní zařízení, obsluhovací stroje- manipulátory, snižování emisí. Moderní agregáty pro výrobu železa, mimopecní výroba železové houby, zavážecí zařízení-pásové a šikmým výtahem, teorie mísících bubnů a jejich provedení, zařízení pro foukání práškových paliv, využití tlakové energie v plynech, průmyslová zařízení pro chlazení cirkulujících médií, zařízení pro čištění odpadních plynů. Moderní agregáty pro výrobu oceli, příprava ocelového šrotu, intenzifikace výroby oceli. Agregáty a strojní zařízení pro sekundární zpracování oceli. Stroje a zařízení pro plynulé lití oceli, moderní licí metody pro lití tenkých pásů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner