340-0540/01 – Production Machines IV (VS4)

Gurantor departmentDepartment of Production Machines and DesignCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Karel Rozum, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Rozum, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ROZ50 prof. Ing. Karel Rozum, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět se zabývá vybranými obory spotřebního průmyslu, které mají v České republice tradici. Vybrané základní operace-plnění, dávkování,uzavírání, orientace, stříhání, vrstvení. Stroje a zařízení pro papírenský průmysl-základní suroviny na výrobu papíru, technologie výroby papíru, zpracování sběrového papíru, výroba papíru na papírenském stroji, úpravy papíru, zušlechťování papíru a lepenky, voda a vodní hospodářství. Stroje a zařízení pro sklářský průmysl-vlastnosti skla,sklářské suroviny, zařízení kmenáren, tavení skla, sklářské pece, tvarování skla. Stroje pro keramický průmysl-stroje pro přípravu keramických hmot, stroje pro tvarování keramických hmot, dekorování polotovarů, sušárny, pecní agregáty, třídění a balení hotových výrobků.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner