340-0542/01 – Stroje a zařízení pro zpracování odpadu (SZpZO)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav KovářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem vzdělávání ve studijním předmětu je znalost, pochopení a analýza, základních principů úpravy kovového odpadu a projekčně-konstrukčního provedení strojů a zařízení pro stříhání, paketování, drcení, briketování, dopravu a třídění kovového odpadu. Posluchači se v daném předmětu seznámí se způsoby využití a zpracování kovového odpadu a s jednotlivými technologiemi jeho úpravy, tak aby bylo možné tento kovový materiál dále využít a recyklovat. Posluchači si osvojí technologie úpravy kovového odpadu jako je dělení kovového materiálu, stříhání, paketování, drcení a briketování. Dále studenti nastudují požadavky na tyto technologie vycházející z možností provozů pro přetavování kovového odpadu. Posluchači budou umět: • určit zdroje výskytu kovového odpadu a požadavky na jeho úpravu, • popsat a definovat hlavní parametry agregátů pro tepelné zpracování a recyklaci kovového odpadu, • posoudit rámcové zásady pro projekční návrh závodů na úpravu kovového odpadu, • vysvětlit podstatu technologií používaných ke zpracování kovového odpadu, • určit vybrané hlavní parametry a popsat projekčně konstrukční provedení strojů a zařízení používaných k dělení, dopravě a třídění, paketování, stříhání, drcení a briketování kovového odpadu. Posluchači budou schopni: • posoudit a navrhnout vhodnou technologii úpravy kovového odpadu včetně strojního zařízení v závislosti na druhu a formě odpadu, • navrhnout projekční řešení linky (závodu) na úpravu kovového odpadu, • určit základní technické a technologické parametry strojů pro paketování, stříhání, drcení, briketování, dopravu a třídění kovového odpadu, • na základě vlastních i zprostředkovaných zkušeností analyzovat daný stav a navrhnou vhodné strojní vybavení včetně opatření k racionálnějšímu využití strojů s ohledem na výkon a energetické nároky na úpravu a zpracování kovového odpadu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Posluchači se v daném předmětu seznámí se způsoby využití a zpracování kovového odpadu a s jednotlivými technologiemi jeho úpravy, tak aby bylo možné tento kovový materiál dále využít a recyklovat. Mezi základní technologie úpravy kovového odpadu patří především dělení kovového materiálu (stříhání, pálení, dělení jinými způsoby), paketování, drcení a briketování. Dále se studenti seznámí s požadavky na tyto technologie vycházející z možností provozů pro přetavování kovového odpadu.

Povinná literatura:

JOHN, Miloslav a Jiří KSANDR. Zpracování ocelového amortizačního šrotu. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. TRPČEVSKÁ, Jarmila a Martina LAUBERTOVÁ. Kovový odpad a jeho spracovanie. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-553-2365-7. SÝKORA Miroslav: Výrobní stroje a zařízení pro zpracování odpadu. Interní učební text VŠB-TU, 1996

Doporučená literatura:

BOTULA, Jiří. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0495-6. MIKOLAJEK, Jan, Tomáš STOKLASA, Zdeněk ZAVILA a Karel LUKEŠ. Strojní zařízení kontinuálních procesů v metalurgii I. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1992. ISBN 80-7078-110-6. CHOCHOLÁČ, Miroslav. Algoritmizace hutní výroby. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1980. WORRELL Ernst, REUTER Markus, 2014. Handbook of Recycling. Elsevier. 600 pages. ISBN: 9780123964595.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kovový odpad jako druhotná surovina. 2. Zdroje výskytu kovového odpadu a požadavky na jeho úpravu. 3. Agregáty pro tepelné zpracování a recyklaci kovového odpadu. 4. Jednotlivé technologie úpravy kovového odpadu. 5. Projekční řešení závodů na úpravu kovového odpadu. 6. Mechanická úprava kovového odpadu paketováním. 7. Teorie paketování. Konstrukce a výpočet parametrů paketovacích lisů. 8. Zařízení po dělení kovového odpadu stříháním a lámáním. 9. Teorie stříhání, konstrukce nůžek a zařízení pro zavážení nůžek. 10. Konstrukce zařízení pro odbavování a třídění nastříhaného odpadu. 11. Konstrukce zařízení pro drcení a třídění kovového odpadu a kovových třísek. 12. Zařízení na úpravu a zpracování kovových třísek, briketovací lisy a linky. 13. Mobilní systémy pro zpracování kovového odpadu. Příklady projekčně- konstrukčního řešení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.