340-0559/01 – Teorie tvářecích strojů (TTS)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětuIng. Oldřich Učeň, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Oldřich Učeň, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní znalosti z oblasti teorie tvářecích strojů.

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu je seznámení studentů se základy teorie stavby materiálu a vazeb v atomové mřížce, vznik mechanismu plastických deformací. Vliv stavu napjatosti teploty rychlosti deformace a tření na plastickou deformaci,. Odvození a řešení diferenciálních rovnic rovnováhy a jejich řešení při tváření. Energosilové parametry při stříhání materiálu na různých typech dělících strojů.

Povinná literatura:

Z. Jonšta, F. Filuš, L. Čžek: Praktikum z nauky o kovech. Skriptum VŠB-TU Ostrava. III. Vydání r. 2000, str. 156, ISBN 80-7078-957-3. Z. Jonšta : Nauka o kovech II., Skriptum VŠB-TU Ostrava. II. Vydání r. 2000, str. 117, ISBN 80-7078-958-1. M. Greger, J. Kliber, F. Kuře, J. Schindler: Skriptum VŠB-TU Ostrava. 1999, str. 158, ISBN 80-7078-656-6. E. Pešina: Základy využití teorie plasticity. Nakladatelství SNTL Praha 1966. str. 184. A. I. Celikov, A. I. Griškov: Těorja prokatki. Vydavatelství Metalurgija Moskva 1970, srt. 358.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stavba a vazby atomových mřížek, vzájemné spolupůsobení atomů v krystalové mřížce včetně vzniku a mechanismu plastických deformací kritického smykového napětí a posuv na stavbě krystalové mřížky – dislokace. 2. Zpevnění, jeho fyzikální podstata, zhotovení a rekrystalizace. 3. Vliv stavu napjatosti, teploty, rychlosti deformace, tření na plastickou deformaci. 4. Výminky rovnováhy v kartézských a cylindrických souřadnicích. 5. Diferenciální rovnice rovnováhy, podmínky plastické deformace, mezní podmínky na dotykové ploše při tváření. 6. Inženýrská metod výpočtů sil při tváření kovů - přibližné rovnice rovnováhy pro případ tváření mezi rovnoběžnými, sešikmenými a kruhovými kovadly 7. Energosilové parametry stříhacího procesu , stříhání mezi rovnoběžnými noži včetně vlivu rychlosti stíhání na průběh spec. střižného odporu. 8. Síly a sřižná práce při stříhání sešikmenými a kotoučovými noži.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 25  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní