340-0560/01 – Úpravárenské stroje ve tvářecích provozech (ÚSTP)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětuIng. Oldřich Učeň, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Oldřich Učeň, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní znalosti z oblasti stavby úpravárenských strojů v tvářecích provozech. Seznámí se z výpočty pro jejich navrhování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Obsahem předmětu je seznámení studentů s výpočty energosilových parametrů a dimensování,s metodami sestavení matematických modelů,které popisují kinematickou funkci strojů a zařízení a s metodami konstrukce a vývoje hlavních představitelů strojů pro manipulaci s materiálem,jeho dělením,řezaním,rovnáním,navíjením a navrhováním linek na úrovni projekčního zpracování.

Povinná literatura:

A. Pokorný: Tvářecí stroje – Podélná a příčná doprava a manipulátory, dělící a rovnací stroje. Skriptum VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1990, 243 s. ISBN 80-7078-068-1. A. Pokorný: Tvářecí stroje - navíječky, rozvíječky, svinovačky, značkovací a vázací stroje. Skriptum VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1993, 143 s.

Doporučená literatura:

W. Gneriche: Betrachtungen zur Dynamischen Belastung von Walzwerks Machinen Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Hochschule Otto vin Gueriche, Magdeburg 1988. Stelco Coilbox technology, nabídka firmy The Steel Company of Canada, října 1979, str. 31. J. Buršík, B. Palán: Robotizační zařízení VŽSKG pro označování některých hutních výrobků, zkušenosti z jejich vývoje a provozu, Výzkumná zpráva Vítkovic, Ostrava 1985, str. 62.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Toto slouží pouze pro ukončení platnosti předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klasifikace válečkových dopravníků a jejich základních uzlů. Určení potřebného momentu a výkonu elektromotoru pohonu válečku. 2. Výpočet válečku pracovního valníku na pevnost (váleček není odpružen). Otočné a zvedací stoly. 3. Kinematické schéma a princip funkce brámových nůžek se spodním střihem pro stříhání za tepla. 4. Výpočet střižných sil u nůžek s rovnoběžnými noži. 5. Kinematické schéma a princip funkce nůžek se sešikmenými noži otevřeného a uzavřeného typu s horním střihem. Výpočet střižných sil u nůžek se zešikmenými noži, včetně zdvihu nožů. 6. Schéma konstrukčního principu ořezávacích a rozřezávacích kotoučových nůžek včetně určení střižného momentu a sil. 7. Konstrukční princip a schéma letmých nůžek s kinematickou vazbou na podávací válečky nebo rovnačku. 8. Síly a kroutící momenty při stříhání na bubnových nůžkách. 9. Výpočet vstupní rychlosti pásu při stříhání na bubnových nůžkách. 10. Schéma, popis funkce a účel použití diskové pily. Výpočet energosilových parametrů diskové pily. 11. Výpočet celkové rovnací síly zjednodušeným způsobem (čistě plastický ohybový moment, čistě pružný ohybový moment a pružně-plastický ohybový moment pro n=9 válečků. 12. Výpočet sil, které působí jednotlivé válečky rovnačky. 13. Základní principy rovnaček na plechy, účel a použití, konstrukční principy včetně zvětšení tuhosti pracovního válečku rovnačky. Metoda výpočtu výkonu rovnačky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 25  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.