340-0565/01 – Těžební a zpracovatelské stroje III (TZS3)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem studia je získání znalostí z oblasti konstrukce strojů a zařízení používaných při těžbě a zpracování kamene. Přitom se jedná o stroje pro hrubou i ušlechtilou kamenickou výrobu. Studenti se rovněž seznámí se základními pevnostními výpočty těchto strojů a zařízení. Nezbytné je také seznámí se základními podmínkami nasazení a novými technologiemi dobývání pomoci těchto strojů a zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem studia je získání velmi dobrých znalostí z oblasti konstrukce strojů a zařízení používaných při těžbě a zpracování kamene. Studenti se také seznámí se základními výpočty, které jsou prováděny především pomoci výpočetní techniky. Rovněž jsou seznámení s novými technologiemi dobývání a úpravy kamene.

Povinná literatura:

Gondek, H., Ševčík, A. : Těžební a zpracovatelské stroje III. Skripta VŠB – TU Ostrava, r 2008, Ediční středisko VŠB – TU Ostrava 2008, str.122, ISBN 978-80-248-1692-0 Hojdar,J., Gondek, H., Celebrant, F. : Povrchové dobývací stroje I a II, VŠB Ostrava 1990 Dojčár, O. Dobývanie a zpracovanie kameňa, Skripta TU Košice, Ediční střediskoTU Košice 1984

Doporučená literatura:

Tvrzský, J., Brückner, M., Bezzemek, J., Smetík, K. : Stroje v kamenoprůmyslu, SNTL Praha 1975, str.445 Smetík, K., Bezemek, J., Ťahan, P.:Technologie těžby a zpracování kamene, SNTL Praha 1978, str.245 J. Podgorski – J. Jonak: Numeryczne badania procesu skrawania skal Izotropowych , Lubelskie Towarzystwo Naukove, Lublin 2004, str. 80, ISBN 83-87833-55-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: 1. Vrtatelnost hornin a vliv horninových vlastností 2. Účelové členění vrtných prací. Teorie vrtání. Vrtací stroje. 3. Dobývací stroje pro sypké a zrnité hmoty. Plovoucí rýpadla lopatová, korečková, drapáková. Sací bagry 4. Hydromechanizace. Hydropneumatický systém. Stroje a zařízení k dobývání a rozpojování kamene. Pneumatická klínovací kladiva. Vyřezávací stroje. 5. Úderné vrubové stroje. Propalovací soupravy. Soupravy s využitím vysokotlakého vodního paprsku. Speciální způsoby. 6. Stroje pro úpravu vytěženého materiálu. Stroje a zařízení zdrobňovací. Drtiče. Mlýny. 7. Přemístitelné úpravny kameniva. Stroje pro výrobu hrubých kamenických výrobků. Ruční dlabací pneumatická kladiva. Pemrlovací stroje. Štípací stroje. Pneumatická drtička. 8. Stroje a zařízení pro řezání kamene. Pily listové, lanové, kotoučové 9. Speciální stroje pro ušlechtilou kamenickou výrobu. Nářadí pro ruční zpracování kamene.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (70) Zemní, těžební a stavební stroje K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku