340-0566/02 – Obráběcí stroje (OS)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětuIng. Oldřich Učeň, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Oldřich Učeň, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní znalosti z oblasti stavby CNC obráběcích strojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchači získají přehled o základních typech CNC obráběcích strojů. Seznámí se s konstrukcí základních částí CNC obráběcích strojů (rámy, vřetena, výměna nástrojů, výměna obrobků, odvod třísek,...). Dále budou seznámeni se zkoušením nových a generálkovaných CNC obráběcích strojů.

Povinná literatura:

MAREK, Jiří a kol. Konstrukce CNC obráběcích strojů. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Praha: MM Publishing, 2010. 420 s. MM speciál. ISBN 978-80-254-7980-3. MAREK, Jiří a Oldřich UČEŇ. CNC obráběcí stroje. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. 103 s. ISBN 978-80-248-2329-4. MAREK, Jiří, BLECHA, Petr, BŘEZINA, Tomáš, et al. Design of CNC Machine Tools. Praha: MM publishing, 2015. ISBN 978-80-260-8637-6.

Doporučená literatura:

BRENÍK, Přemysl, PÍČ, Josef, aj. Obráběcí stroje: Konstrukce a výpočty. 1. vyd. Praha: SNTL, 1982. 573 s. Technický průvodce; Sv. 59. Česká matice technická; Čís. 380, (Roč. 1982). MEYERS, Arthur R. a Thomas J. SLATTERY. Basic Machining Reference Handbook. Second edition. New York: Industrial Press Inc., 2001. ISBN 9780831131203.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

účast studenta na exkurzi zpracování rešerše

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. CNC obráběcí stroje, základní části. 2. Rámy obráběcích strojů, vřetena. 3. Posuvové soustavy lineární. 4. Automatická výměna nástrojů, nástrojové soustavy. 5. Automatická výměna obrobků. 6. Číslicové řízení obráběcích strojů. Kontrola, řízení a diagnostika CNC strojů. 7. Média a odvod třísek. Ochranné kryty. 8. CNC soustružnické a frézovací stroje. 9. CNC vrtací a vyvrtávací stroje. 10. CNC brousící a obráběcí stroje na ozubení. 11. CNC obráběcí centra. 12. Těžké CNC obráběcí stroje a stroje pro vysokorychlostní obrábění. 13. Obráběcí centra s nekonvenční kinematickou strukturou, retrofiting CNC obráběcích strojů. 14. Zkoušení CNC obráběcích strojů, design obráběcích strojů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  25 3
Rozsah povinné účasti: účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení OTS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení OTS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení OTS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení OTS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení OTS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení OTS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní