340-0572/02 – Technická bezdemontážní a nedestruktivní diagnostika (TBaND)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětuIng. Jan Blata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Blata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D.
PRA0098 Ing. Štěpán Pravda
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají takové znalosti z dané problematiky, aby je mohli uplatnit, resp. aplikovat v provozní praxi ve svém plném rozsahu včetně jednoduché analýzy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Technická diagnostika a její nástroje jsou nedílnou součástí každého konkurenceschopného podniku. Využívání poznatků a jejich odborná aplikace mají zásadní vliv na bezporuchový chod strojních zařízení, což je v úzké spojitosti s ekonomičností, ekologičností a hlavně bezpečností zařízení. Cílem předmětu je vychovávat nové talenty v oblasti technické diagnostiky, seznamovat je s novými trendy a postupy v technické diagnostice. Využití měřící a počítačové techniky v oborech technické diagnostiky jako jsou: - vibrodiagnostika, - akustická diagnostika, - tribodiagnostika, - elektrodiagnostika, - termodiagnostika, - vyvažování a ustavování strojů.

Povinná literatura:

HELEBRANT, František, Jiří ZIEGLER a Daniela MARASOVÁ. Technická diagnostika a spolehlivost. I., Tribodiagnostika. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. 155 s. ISBN 80-7078-883-6. HELEBRANT, František a Jiří ZIEGLER. Technická diagnostika a spolehlivost. II., Vibrodiagnostika. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2004. 173 s. ISBN 80-248-0650-9. HRABEC, Ladislav, František HELEBRANT a Jana MAZALOVÁ. Technická diagnostika a spolehlivost. III, Ustavování strojů. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2007. 91 s. ISBN 978-80-248-1449-0. TŮMA, Jiří. Vehicle gearbox noise and vibration :b measurement, signal analysis, signal processing, and noise reduction measures. Chichster, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons, 2014. ISBN 978-1-118-35941-9. CROCKER, Malcolm J. Handbook of noise and vibration control. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2007. ISBN 978-0-471-39599-7. TOMEH, Elias. Diagnostic methodology of rolling element and journal bearings. Ed. 1st. Liberec: Technical University of Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-278-4.

Doporučená literatura:

NOVÝ, Richard. Hluk a chvění. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02246-3. KREIDL, Marcel. Diagnostické systémy. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02349-4. TŮMA, Jiří. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT. Praha: Sdělovací technika, 1997. ISBN 80-901936-1-7. TŮMA, Jiří. Diagnostika strojů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2116-0. KAŇÁK, Jiří. Technická měření. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2006. ISBN 80-248-1084-0. KREIDL, Marcel a Radislav ŠMÍD. Technická diagnostika: senzory, metody, analýza signálu. Praha: BEN - technická literatura, 2006. Senzory neelektrických veličin. ISBN 80-7300-158-6. KREIDL, Marcel. Měření teploty: senzory a měřící obvody. Praha: BEN - technická literatura, 2005. Senzory neelektrických veličin. ISBN 80-7300-145-4. CHMELÍK, Karel, Jiří POSPIŠILÍK a Jiří FOLDYNA. Ložiskové proudy v elektrických strojích: odborná publikace. Ostrava: VŠB-TU ve vydavatelství Montanex, 2008. ISBN 978-80-7225-290-9. STODOLA, Jiří, Jiří ŠŤASTNÝ, David VALIŠ a Vlastimil NEUMANN, ed. Deterioration, dependability, diagnostics: proceedings. Brno: University of Defence, 2016. ISBN 978-80-7231-376-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška - dvě otázky, zápočet - laboratorní měření a zpracování protokolů.

E-learning

http://interdiago.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Pokročilá znalost metod technické diagnostiky jako jsou vibrodiagnostika a tribodiagnostika.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vibrodiagnostika - základní pojmy, frekvenční analýza a FFT. 2. Vibrodiagnostika - diagnostika kluzných a valivých ložisek, selhání ložisek a jejich příčiny. 3. Vibrodiagnostika - praktické měření, vyhodnocení naměřených dat. 4. Vyvažování, ustavování - teorie a metody. 5. Vyvažování, ustavování - praktické vyhodnocení. 6. Termodiagnostika - metody, použití, vyhodnocení. 7. Termodiagnostika - Využití a vyhodnocení termosnímků za využití počítačové techniky. 8. Tribodiagnostika - metody ke sledování technického stavu strojů. 9. Akustická diagnostika - měření hluku. 10. Akustická diagnostika - stavební akustika, hygienické měření. 11. Akustická diagnostika - projevy poškození stroj. zař. ve sledovaném akustickém signálu a souvislost vibrace-hluk. 12. Elektrodiagnostika - metody, použití. 13. Metoda magnetické paměti kovů - MMM (magnetic memory method). 14. Tenozometrie - tenozometrická měření za pomoci optických tenzometrů. Diagnostika elektrických motorů - praktické měření, vyhodnocení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: According to valid guidelines

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studentovi s ISP bude zadán konkrétní semestrální projekt odpovídající požadované časové zátěži. Projekt může kdykoliv konzultovat s přednášejícím nebo cvičícím, a to prezenčně po předchozí domluvě telefonicky, mailem nebo jiným komunikačním kanálem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní