340-0572/04 – Technická bezdemontážní a nedestruktivní diagnostika (TBaND)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětuIng. Jan Blata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Blata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají takové znalosti z dané problematiky, aby je mohli uplatnit, resp. aplikovat v provozní praxi ve svém plném rozsahu včetně jednoduché analýzy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Technická diagnostika a její nástroje jsou nedílnou součástí každého konkurenceschopného podniku. Využívání poznatků a jejich odborná aplikace mají zásadní vliv na bezporuchový chod strojních zařízení, což je v úzké spojitosti s ekonomičností, ekologičností a hlavně bezpečností zařízení. Cílem předmětu je vychovávat nové talenty v oblasti technické diagnostiky, seznamovat je s novými trendy a postupy v technické diagnostice. Využití měřící a počítačové techniky v oborech technické diagnostiky jako jsou: - vibrodiagnostika, - akustická diagnostika, - tribodiagnostika, - elektrodiagnostika, - termodiagnostika, - vyvažování a ustavování strojů.

Povinná literatura:

HELEBRANT, František, Jiří ZIEGLER a Daniela MARASOVÁ. Technická diagnostika a spolehlivost. I., Tribodiagnostika. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. 155 s. ISBN 80-7078-883-6. HELEBRANT, František a Jiří ZIEGLER. Technická diagnostika a spolehlivost. II., Vibrodiagnostika. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2004. 173 s. ISBN 80-248-0650-9. HRABEC, Ladislav, František HELEBRANT a Jana MAZALOVÁ. Technická diagnostika a spolehlivost. III, Ustavování strojů. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2007. 91 s. ISBN 978-80-248-1449-0. TŮMA, Jiří. Vehicle gearbox noise and vibration :b measurement, signal analysis, signal processing, and noise reduction measures. Chichster, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons, 2014. ISBN 978-1-118-35941-9. CROCKER, Malcolm J. Handbook of noise and vibration control. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2007. ISBN 978-0-471-39599-7. TOMEH, Elias. Diagnostic methodology of rolling element and journal bearings. Ed. 1st. Liberec: Technical University of Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-278-4.

Doporučená literatura:

NOVÝ, Richard. Hluk a chvění. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02246-3. KREIDL, Marcel. Diagnostické systémy. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02349-4. TŮMA, Jiří. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT. Praha: Sdělovací technika, 1997. ISBN 80-901936-1-7. TŮMA, Jiří. Diagnostika strojů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2116-0. KAŇÁK, Jiří. Technická měření. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2006. ISBN 80-248-1084-0. KREIDL, Marcel a Radislav ŠMÍD. Technická diagnostika: senzory, metody, analýza signálu. Praha: BEN - technická literatura, 2006. Senzory neelektrických veličin. ISBN 80-7300-158-6. KREIDL, Marcel. Měření teploty: senzory a měřící obvody. Praha: BEN - technická literatura, 2005. Senzory neelektrických veličin. ISBN 80-7300-145-4. CHMELÍK, Karel, Jiří POSPIŠILÍK a Jiří FOLDYNA. Ložiskové proudy v elektrických strojích: odborná publikace. Ostrava: VŠB-TU ve vydavatelství Montanex, 2008. ISBN 978-80-7225-290-9. STODOLA, Jiří, Jiří ŠŤASTNÝ, David VALIŠ a Vlastimil NEUMANN, ed. Deterioration, dependability, diagnostics: proceedings. Brno: University of Defence, 2016. ISBN 978-80-7231-376-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška - dvě otázky, zápočet - laboratorní měření a zpracování protokolů.

E-learning

http://interdiago.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Laboratorní měření a zpracování protokolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vibrodiagnostika - základní pojmy, frekvenční analýza a FFT. 2. Vibrodiagnostika - diagnostika kluzných a valivých ložisek, selhání ložisek a jejich příčiny. 3. Vibrodiagnostika - praktické měření, vyhodnocení naměřených dat. 4. Vyvažování, ustavování - teorie a metody. 5. Vyvažování, ustavování - praktické vyhodnocení. 6. Termodiagnostika - metody, použití, vyhodnocení. 7. Termodiagnostika - Využití a vyhodnocení termosnímků za využití počítačové techniky. 8. Tribodiagnostika - metody ke sledování technického stavu strojů. 9. Akustická diagnostika - měření hluku. 10. Akustická diagnostika - stavební akustika, hygienické měření. 11. Akustická diagnostika - projevy poškození stroj. zař. ve sledovaném akustickém signálu a souvislost vibrace-hluk. 12. Elektrodiagnostika - metody, použití. 13. Metoda magnetické paměti kovů - MMM (magnetic memory method). 14. Tenozometrie - tenozometrická měření za pomoci optických tenzometrů. Diagnostika elektrických motorů - praktické měření, vyhodnocení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Dle platné směrnice

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studentovi s ISP bude zadán konkrétní semestrální projekt odpovídající požadované časové zátěži. Projekt může kdykoliv konzultovat s přednášejícím nebo cvičícím, a to prezenčně po předchozí domluvě telefonicky, mailem nebo jiným komunikačním kanálem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.