340-0573/01 – Maziva a mazací systémy (MMS)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětuIng. Ladislav Hrabec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ladislav Hrabec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D.
HRA05 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je doplnit a rozšířit vědomosti studentů v oblasti praktického použití maziv a nasazení mazacích systémů se zaměřením na specifika jednotlivých aplikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět navazuje na odborné předměty daného studijního oboru a řeší otázku tribolotických procesů, resp. mazacích procesů v konstrukci a vlastním provozním nasazení.

Povinná literatura:

HELEBRANT, František, Ladislav HRABEC a Jan BLATA. Provoz, diagnostika a údržba strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 217 s. ISBN 978-80-248-3028-5, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Modernizace výukových materiálů a didaktických metod, Číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0463 (dostupné z http://interdiago.vsb.cz/kom/index.php?pageid=12&parent=25). HELEBRANT, František, Jiří ZIEGLER a Daniela MARASOVÁ. Technická diagnostika a spolehlivost. I., Tribodiagnostika. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. 155 s. ISBN 80-7078-883-6. (dostupné z http://interdiago.vsb.cz/kom/index.php?pageid=0&parent=26). PEŤKOVÁ, Viera a Jozef STOPKA. Tribotechnika v teórii a praxi. Košice: Vienala pre TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012. 366 s. Edícia vedeckej a odbornej literatúry. ISBN 978-80-8126-057-5. KHONSARI, Michael M. Applied tribology: bearing design and lubrication [online]. Third Edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2017, ©2017. Tribology Series [cit. 2020-11-09]. ISBN 978-1-118-70025-9. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=4923313.

Doporučená literatura:

STOPKA, Jozef. Tribotechnické listy. Žilina: TechPark - vydavateľ časopisu TriboTechnika, 2017. 151 s. ISBN 978-80-972716-0-2. BEČKA, Jan. Tribologie. Vyd. 1. Praha: Ediční středisko ČVUT Praha, 1997. 212 s. ISBN 80-01-01621-8. ŠTĚPINA, Václav a Václav VESELÝ. Maziva v tribologii: vysokoškolská príručka pre vysoké školy technické. 1. vyd. Bratislava: Veda, vydavatelstvo Slovenskej akademie vied, 1985. 408 s. 71-059-85. BLAŠKOVIČ, Pavel, Marián DZIMKO a Jozef BALLA. Tribológia. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1990. 360 s. Edícia strojárskej literatúry. ISBN 80-05-00633-0. BHUSHAN, Bharat. Introduction to tribology [online]. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons Inc., 2013. Tribology series; Mar. 2013 [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10657826.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt a kontrolní otázky. Zkouška písemná a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Základní pojmy v oblasti maziv a mazacích procesů, rozdělení maziv. 2. Maziva - klasifikace maziv a jejich vlastnosti. 3. Ekologicky odbouratelná maziva a přísady do maziv. 4 - 9. Tribometrie - zkoušky maziv a jejich základní technické parametry. 10. Krátkodobé mazací soustavy a zařízení. 11. Dlouhodobé mazací soustavy a zařízení. 12. Centrální mazací systémy. 13. Prvky a zařízení centrálních mazacích systémů. 14. Hospodaření s mazivy a mazací služba. Cvičení 1. Úvodní test znalostí. 2. Zadání semestrální práce - návrh řešení mazání daného objektu. 3. Odběry vzorků maziv. 4 - 8. Práce v laboratoři - zkoušky maziv. 9 - 12. Mazací systém vybraného strojního zařízení. 13. Software pro řešení mazání. 14. Obhajoba semestrální práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Povinná aktivní účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student zpracuje semestrální projekt odpovídající časové zátěži předmětu. Projekt je možné průběžně konzultovat s přednášejícím nebo cvičícím prezenční formou, telefonicky, mailem nebo jiným komunikačním kanálem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2020/2021 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní