340-0576/02 – Ergonomie II (ER II)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětuMgA. Petr NeničkaGarant verze předmětuMgA. Petr Nenička
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEN01 MgA. Petr Nenička
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními požadavky na prostředí člověka v pracovní i mimopracovní oblasti z hlediska ergonomie a bezpečnosti práce a umožnit jim získat znalosti potřebné pro navrhování a modernizaci průmyslových výrobků včetně pracovního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se studenti seznámí s problematikou soustavy člověk-technika-prostředí s cílem aplikovat získané znalosti při návrhu designovém a technickém návrhu díla. Studenti využívají odpovídající počítačovou technologii při analýze jednoduchého pracoviště.

Povinná literatura:

DREYFUSS, Henry. The Measure of Man: Human Factors in Design. Rev. and exp. 2nd ed. New York: Whitney Library of Design, 1967. ISBN 978-0-8230-7370-2. KRÁL, Miroslav. Ergonomie a její využití v technické praxi II: normativy lidského těla, biomechanika a bioenergetika. Ostrava: VAVA, 1998. ISBN 80-86168-04-2. PETR, Jiří. Ergonomie. Praha: Codex Bohemia, 1999. ISBN 80-85963-97-3. PLCHOVÁ, Anna a Milena HRUDIČKOVÁ. Design v konstrukci strojů: návody do cvičení. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0794-7. SANDERS, Mark S. and Ernest J. MCCORMICK. Human factors in engineering and design. 7th ed. New York: McGraw-Hill, 1993. ISBN 978-0-07-054901-2.

Doporučená literatura:

CHUNDELA, Lubor. Strojírenská ergonomie: příklady. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03801-7. CHUNDELA, Lubor. Ergonomie. 3. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2015. ISBN 978-80-01-05173-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Forma je jak praktická, tak verbální. Hodnocení jednotlivých vypracovaných zadání (u výsledků studií se předpokládá také zátěž mimo přímou výuku) bodovým systémem předchází otázky a rozprava. Během semestru probíhá několik kontrol rozpracovanosti. Výsledné hodnocení je průměrem hodnocení jednotlivých.

E-learning

https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=53397

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení, práce s informačními zdroji.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojem ergonomie, mechanocentrický a antropocentrický přístup, interdisciplinárnost ergonomie. 2. Tělesné parametry člověka, pohled do historie, pravidlo „zlatého řezu“. 3. Mechanismus, modul Ergonomic Design &Analysis, workbench Human Builder. 4. Ergonomická analýza RULA – teoretická část. 5. Základy analýzy RULA, využití CATIE V5, modul Design &Analysis, dále workbench Human Activity Analysis. 6. Ergonomická analýza RULA - pro práci na PC - teoretická část. 7. Ergonomická analýza OWAS - teoretická část. 8. Ergonomická analýza NIOSH - teoretická část. 9. Ergonomická analýza SNOOK & CIRELLO – teoretická část. 10. Ergonomická analýza NIOSH, využití CATIE V5, modul Ergonomic Design &Analysis, workbench Human Activity Analysis. 11. Ergonomická analýza SNOOK & CIRELLO, využití CATIE V5, modul Ergonomic Design &Analysis, workbench Human Activity Analysis. 12. Základní informace k analýze KIM, činnosti zvedání, držení a nošení – teoretická část. 13. Využití workbench Human Builder při návrhu sedačky formule. 14. Ergonomic Design &Analysis , workbench Human Builder - Vehicle Occupant Accommodation Toolbar, Catia V5, popis, použití.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účasti na cvičeních je stanoven na 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci absolvování předmětu se za splnění podmínek považuje odevzdání semestrálních úkolů a semestrálního projektu (ergonomické studie/analýzy), jehož součástí byly periodické prezenční konzultace, a vykonání zkoušky, přičemž bodové hodnocení výsledku zápočtu a zkoušky odpovídá min. klasifikačnímu stupni E (klas. stupnice ECTS), respektive klas. stupni 3 (národní klas. stupnice).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků NPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků NPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků NPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků NPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků NPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků NPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků NPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků NPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.