340-0577/01 – Virtuální modelování a vizualizace (VMV)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětuMgA. Petr NeničkaGarant verze předmětuMgA. Petr Nenička
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEN01 MgA. Petr Nenička
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost a pochopení základních vědomostí a dovedností v oblasti využívání programů pro tvorbu trojrozměrných virtuálních modelů. Přehled o možnostech uplatnění a využití fotorealistických vizualizací, včetně určitého stupně praktických dovedností.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se seznámí se základními metodami tvorby trojrozměrných virtuálních modelů v oblasti průmyslového designu a se základním využitím 3D NURBS modeláře - programu RHINOCEROS včetně jeho zásuvného modulu V-Raye, který slouží pro tvorbu fotorealistických vizualizací.

Povinná literatura:

DIMENSIO. Rhino3d.cz [online]. Dimensio, ©1998–2019. [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: https://www.rhino3d.cz/ CHAOS GROUP. Chaos Group: Rendering & Simulation Software. V-Ray, VRscans & Phoenix FD [online]. Chaos Software, ©2019 [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: https://www.chaosgroup.com/ CHIANG, C., D. ALOMAR a F. RENTAS. V-Ray for Rhino User Manual [*.pdf]. USA: ASGVIS, [cca. 2007]. MCNEEL, Robert & Associates. Rhinoceros for Windows: User's Guide [online]. Robert McNeel & Associates, ©2010–2015. [Cit. 19-05-07]. Dostupné z: http://docs.mcneel.com/rhino/5/usersguide/en-us/index.htm MENHERT, Michael. První krůčky ve V-Rayi pro Rhino – 2. díl. In: Rhino3D [online]. 29. 10. 2006 [cit. 2019-03-03]. Dostupné z: http://www.rhino3d.cz/clanky/renderovani/prvni-krucky-ve-v-rayi-pro-rhino-2-dil.html MENHERT, Michael. První krůčky ve V-Rayi pro Rhino – 3. díl. In: Rhino3D [online]. 18. 1. 2007 [cit. 2019-03-03]. Dostupné z: http://www.rhino3d.cz/clanky/renderovani/prvni-krucky-ve-v-rayi-pro-rhino-3-dil.html SLANINA, Jan. První krůčky ve V-Rayi pro Rhino – 1. díl. In: Rhino3D [online]. 18. 9. 2006 [cit. 2019-03-03]. Dostupné z: http://www.rhino3d.cz/clanky/renderovani/prvni-krucky-ve-v-rayi-pro-rhino-1-dil.html

Doporučená literatura:

DI MARCO, Giancarlo and Arturo TEDESCHI. Simplified Complexity: Method for advanced NURBS modeling with Rhinoceros. Brienza: Le Penseur Publisher, 2018. ISBN 978-88-95315-45-4. MCNEEL, Robert & Associates. Rhino 6 for Windows [online]. Robert McNeel & Associates, ©2019. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: https://www.rhino3d.com/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Forma je jak praktická, tak verbální. Hodnocení jednotlivých vypracovaných zadání (u výsledků tvůrčí práce a referátů se předpokládá také zátěž mimo přímou výuku) bodovým systémem předchází otázky a rozprava. Během semestru probíhá několik kontrol rozpracovanosti. Výsledné hodnocení je průměrem hodnocení jednotlivých.

E-learning

Další požadavky na studenta

Dalším požadavkem na studenta jsou základní uživatelské dovednosti s jakýmkoli 2D grafickým editorem.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. V-Ray for Rhino – charakteristika softwaru a jeho grafického uživatelské rozhraní, informační zdroje (webové stránky, firemní literatura, uživatelské manuály, knihy apod.) 2.–3. Material Editor, vrstvy materiálu 4.–5. Textury, práce s texturami 6.–7. Options 8. Frame Buffer 9.–10. Rendering, Real Time R 11.–12. Scéna, osvětlení, kamera 13. Wrapper Material 14. V-Ray Proxy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  15 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Rozsah povinné účasti na cvičeních je stanoven na 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci absolvování předmětu se za splnění podmínek považuje odevzdání semestrálních úkolů (např. fotorealistické vizualizace, digitální zákresy apod.), jejichž součástí byly periodické prezenční konzultace, a vykonání zkoušky, přičemž bodové hodnocení výsledku zápočtu a zkoušky odpovídá min. klasifikačnímu stupni E (klas. stupnice ECTS), respektive klas. stupni 3 (národní klas. stupnice).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků PPN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků PPN K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků PPN K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků PPN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků PPN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků PPN K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků PPN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků PPN K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.