340-0578/01 – Reverse Engineering (RE)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětuIng. Tomáš Kubín, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Kubín, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si osvojí znalosti s procesem, který je obecně označován jako opačný oproti běžnému inženýrství. Naučí se vytvářet z fyzických dílů zpětně digitální modely za účelem kontroly výrobku nebo jeho dalšího zpracování. Reverzní inženýrství využívající 3D digitalizaci je nejefektivnější způsob jak získat CAD model z fyzického objektu komplexního tvaru. Digitální data mohou být využita k odstranění problémů originálního dílu, k optimalizaci designu, analýzám, inspekcím nebo pro další softwarové aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

V oblasti strojírenství je RE spojováno s technologiemi trojrozměrné digitalizace a označováno jako proces, jehož cílem je odvodit z měřeného fyzického objektu digitální model použitelný v běžných CAD systémech. Jedná se tedy o převod skenovaných polygonálních dat na data objemová nebo na plochy. Metody RE však neslouží pouze k získání digitální kopie již existujícího dílu, v současnosti jsou stále více využívány k zdokonalení vývoje výrobku a jeho výroby.

Povinná literatura:

EILAM, Eldad. Reversing: Secrets of Reverse Engineering. Indianapolis: Wiley. 2005. ISBN 987-0-7645-7481-8. EAGLE, Chris. The IDA pro book: the unofficial guide to the world's most popular disassembler. 2nd edition. San Francisco: No Starch Press, 2011. ISBN 978-1-59327-289-0.

Doporučená literatura:

SEACORD, Robert C. Secure Coding in C and C++. Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University. 2013. ISBN 987-0-321-82213-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru zpracovává student zadané úlohy na PC stanicích a je hodnocen v rámci zápočtu. Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je realizována ústně. Student si náhodně vybírá z předem zveřejněných otázek. Praktická část zkoušky spočívá v obhajobě semestrálního projektu, který student vytvořil samostatně mimo přímou výuku.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou definovány další znalosti potřebné k vykonání předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do reversního inženýrství, historický vývoj, uplatnění a aplikace. 2. Metody převádění reálných objektů do virtuálního prostoru, hardwarové a softwarové vybavení. 3. Mračna bodů, polygonové sítě, NURBS plochy a CAD modely v procesu zpracování dat. 4. Skenování reálných objektů, nastavení a ovládání skeneru s příslušným softwarem. 5. Praktické aplikace a realizace úloha 1. 6. Zpracování naskenovaných dat (editace a úprava polygonové sítě). 7. Skutečné skenování objektů, nastavení a ovládání skeneru pomocí vhodného softwaru. 8. Importování a skládání sítí. 9. Praktické aplikace a realizace úloha 2. 10. Kontrola výrobků prostřednictvím skenerů. 11. Reversní inženýrství v restaurátorství. 12. Využití 3D tisku při reversním modelování. 13. Využití virtuální reality. 14. Praktické aplikace a realizace úloha 3.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  11
        Zkouška Zkouška 70  40
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků PPN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků PPN K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (20) Výrobní stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku