340-0579/01 – Plasty v konstrukci strojů (PvKS)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav KovářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 11+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvýšit znalosti studentů o využití plastických hmot obecně ve strojírenství a rovněž v konstrukci automobilů. Studenti získají znalosti o: • problematice konstruování výrobků z plastů (optimalizace konstrukce z pohledu výroby a montáže), • vybraných vlastnostech plastických materiálů z pohledu konstrukce, • teplotní, pevnostní a toleranční analýze, oblasti simulací a testování, • nástrojích včasného plánování kvality výrobků z plastů, • průmyslovém designu a ergonomii. Na příkladech vybraných výrobků pro automobilový průmysl (světlomety a zadní skupinové svítilny) budou seznámeni se souvislostmi a nároky hraničních disciplin jako je optika a elektronika. Získají přehled o principech a odborném názvosloví z pohledu automobilového průmyslu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Studiem předmětu se studenti seznámí s principy konstruování a testování používanými při návrhu konstrukce různých dílů vyrobených z plastů. V předmětu budou studenti dále seznámeni s nástroji včasného plánování kvality a způsobilosti výrobku včetně zásad průmyslového designu v souvislosti s ergonomickými nároky a celkovou účelností a způsobilostí výrobku. Na vhodných příkladech vybraných výrobků pro automobilový průmysl budou demonstrovány souvislosti a nároky hraničních disciplin jako je například optika a elektronika.

Povinná literatura:

Výukové materiály společnosti Hella Autotechnik. http://www.mmspektrum.com/clan HELLA KGAA HUECK & CO. Hella | Homepage [online]. [2014] [cit. 2014-01-07]. Dostupné z: http://www.hella.com/hella-com/index.html?rdeLocaleAttr=en ŘEHULKA Z.: Konstrukce výlisků z plastů a forem pro zpracování plastů. Sekurkon s.r.o. 2008. 228s. ISBN 978-80-86604-36-7. ksp.tul.cz [online]. [cit.26.01.2018]. Část II. - zpracování plastů. Dostupné z: < http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/> fsiforum.cz [online]. [cit.26.01.2018].

Doporučená literatura:

http://www.hella.com/hella-resources/caravan.html HELLA KGAA HUECK & CO. Hella | Bus [online]. [2014] [cit. 2014-01-07]. Dostupné z: http://www.hella.com/hella-resources/bus.html CAMPO, E. The complete part design handbook: for injection molding of thermoplastics. Munich: Hanser Publishers, c2006, 870 s. ISBN 1-56990-375-1. OSSWALD, Tim A, Lih-Sheng TURNG a Paul J GRAMANN. Injection molding handbook. 2nd ed. Munich: Carl Hanser Publishers, c2008, 764 s. ISBN 978-1-56990-420-6. BEAUMONT, J.P., R. NAGEL and R. SHERMAN. Successful Injection Molding : Process, Design, and Simulation. Munich : Hanser, 2002. 362 s., 1 CD. ISBN 3-446-19433-9, ISBN 1-56990-291-7. STAUBER, R. a L. VOLLRATH. Plastics in automotive engineering: exterior applications. 1st ed. Munich: Hanser Publishers, 2007, 407 s. ISBN 978-1-56990-406-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pravidelná kontrola a konzultace zpracování zadaného tématu semestrální práce. Odevzdání, prezentace a obhájení semestrální práce.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta se nevyžadují.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Konstruování - 2D/3D modelování, sestavy. 2. Konstruování - optimalizace konstrukce z pohledu výroby a montážní linky. 3. Konstruování - robustní design, standardní díly. 4. Problematika plastů - polymery, rozdělení, vlastnosti, použití. 5. Problematika plastů - technologie vstřikování, simulace vyplňování nástroje (dutiny) materiálem. 6. Problematika plastů - typy a konstrukce nástrojů. 7. Problematika plastů - materiály nástrojů pro polymery, dekorativní vady výrobků. 8. Základy optiky - legislativní požadavky, světelné zdroje, certifikace a homologace. 9. Základy elektroniky pro světlomet a zadní skupinovou svítilnu, LED technologie sběrnice, diagnostika. 10. Simulace, způsobilost výrobku a testování - teplotní, pevnostní a toleranční analýzy, kinematika. 11. Simulace, způsobilost výrobku a testování - optimalizace, 3D měření, plán pro ověření návrhu a zprávy z testování. 12. Nástroje včasného plánování kvality - nástroje kvality, analýza možných vad, jejich příčin a následků. 13. Nástroje včasného plánování kvality - Benchmarking, Brainstorming, DMAIC. 14. Průmyslový design (ergonomie, stylistické návrhy, vizualizace…).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: minimální aktivní účast ve cvičeních je 80% Pro splnění zápočtu student odevzdá a obhájí semestrální práci.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu student odevzdá a obhájí semestrální práci.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní