340-0581/01 – Výrobní dokumentace (VD)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětuIng. Tomáš Kubín, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Kubín, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
MEL44 Dr. Ing. Jaroslav Melecký
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu Výrobní dokumentace získá student praktické zkušenosti s přípravou 3D CAD modelů a následnou tvorbou výrobní dokumentace (výkresová dokumentace, rozpisky, montážní dokumentace).

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Zvládnutí výrobní dokumentace umožňuje zpracovat technický nápad až po samotnou realizaci. Kvalita zpracování má vliv na samotný výstup, cenu výroby a časovou náročnost v případě následných úprav samotných modelů. Proto je důležité zvládnout i samotný metodický proces před samotnou tvorbou výrobní dokumentace a dodržovat adekvátní pracovní zásady.

Povinná literatura:

MELECKÝ, Jaroslav. Tvorba výrobní dokumentace - cvičení: [návody do cvičení předmětu "Výrobní dokumentace v systému CAD"] [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2722-3. MELECKÝ, Jaroslav. Tvorba výrobní dokumentace: učební text předmětu "Výrobní dokumentace v systému CAD" [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2737-7. HANSEN, Scott L. AUTODESK INVENTOR 2020 A TUTORIAL INTODUCTION, SDC Publications 2019. ISBN 13: 9781630572525.

Doporučená literatura:

KLETEČKA, Jaroslav a Petr FOŘT. Technické kreslení. 2. opr. vyd. Brno: Computer Press, 2012. Učebnice (Computer Press). ISBN 978-80-251-1887-0. DRASTÍK, František. Přesnost strojních součástí podle mezinárodních norem: tolerování rozměrů a geometrických vlastností. Ostrava: Montanex, 1996. ISBN 80-85780-18-6. LEINVEBER, Jan a Josef ŠVERCL. Technické kreslení a základy deskriptivní geometrie. 3. přeprac. vyd. Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183-162-X. LEINVEBER, Jiří a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: učebnice pro školy technického zaměření. Šesté vydání. Úvaly: Albra, 2017. ISBN 978-80-7361-111-8. TICKOO, Sham. Purdue University and CADCIM Technologies. AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2020 FOR DESSIGNERS, 20th Edition: ISBN 13978-1-64057-057-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student je hodnocen v rámci plnění úloh ve cvičení a za zpracování semestrálního projektu, který je metodicky veden v rámci cvičení a rovněž vyžaduje časovou zátěž mimo přímou výuku. Podpora této nepřímé výuky je zajištěná formou individuálních konzultací.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou definovány další znalosti potřebné k vykonání předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Požadované základy technického kreslení a náležitosti technického výkresu. 2. Kontrola a čtení výrobní dokumentace - odhalování chyb. 3. Úpravy v 2D CAD systémech. 4. Vytváření šablon v CAD systémech. 5. Rozbor 3D modelu a jeho příprava pro vytváření výrobní dokumentace. 6. Tvorba výkresové dokumentace ze zadaného 3D modelu. 7. Tvorba výkresové dokumentace ze zadaného 3D modelu. 8. Tvorba výkresové dokumentace ze zadaného 3D modelu. 9. Tvorba výkresové dokumentace ze zadaného 3D modelu. 10. Tvorba výkresové dokumentace ze zadaného 3D modelu. 11. Tvorba výkresové dokumentace ze zadaného 3D modelu. 12. Tvorba výkresové dokumentace ze zadaného 3D modelu. 13. Kusovníky, rozpisky a montážní návody. 14. Editace a archivace výrobní dokumentace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení v rozsahu 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro získání klasifikovaného zápočtu musí student vypracovat semestrální projekt a vykonat zápočtový test.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků KPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce ZSP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce ZSP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků KPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce ZSP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce ZSP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků KPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků KPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce ZSP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce ZSP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků KPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků KPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce ZSP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků KPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce ZSP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků KPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní