340-0582/01 – Konstruování (KON)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětuIng. Tomáš Kubín, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu konstruování je formou cvičení provést studenty procesem tvorby 3D modelu. Student si tak vyzkouší na praktických příkladech celý metodický postup konstruování. Zdokonalí se v metodickém přístupu a schopnosti analyzovat a následně řešit daný konstrukční problém.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Náplní cvičení je zpracování návrhu konstrukčního řešení zadaného zařízení, nebo konstrukčního uzlu určitého zařízení. Studenti přitom vycházejí z konstrukčních a projekčních podkladů, z literární a patentové rešerše daného problému a z teoretických poznatků, které nabyli po dobu předcházejícího studia. Tyto poznatky se snaží aktivně aplikovat na daný konstrukční problém. Zpracované konstrukční cvičení je členěno na technickou zprávu kde jsou definovány a upřesněny požadavky na tvořenou konstrukci, navržené variantní řešení, vyhodnocení návrhů, kontrolní výpočty a vlastní modelování v 3D CAD softwaru.

Povinná literatura:

SHIGLEY, Joseph E., CHarles R. MISCHKE and Richard G. BUDYNAS. Konstruování strojních součástí. VUTIUM, 2008. 1300 s. ISBN 978-80-214-2629-0. SVOBODA, Pavel, Jan BRANDEJS, Jiří DVOŘÁČEK a František PROKEŠ. Základy konstruování., Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2011, 234 s., ISBN: 978-80-7204-750-5. UČEŇ, Oldřich. Modelování v Autodesk Inventoru [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2010. ISBN 978-80-248-2333-1. UČEŇ, Oldřich a Martin JANEČKA. Modelování v Inventoru: učební text předmětu "Grafické systémy II" [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2740-7. UČEŇ, Oldřich a Martin JANEČKA. Modelování v Inventoru cv: návody do cvičení předmětu "Grafické systémy II" [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2739-1. HANSEN, Scott L. AUTODESK INVENTOR 2020 A TUTORIAL INTODUCTION, SDC Publications 2019. ISBN 13: 9781630572525. TICKOO, Sham. Purdue University and CADCIM Technologies. AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2020 FOR DESSIGNERS, 20th Edition: ISBN 13978-1-64057-057-3. Ergonomics in Machine Design. Proceedings of a symposium. Vol. I. 1969.

Doporučená literatura:

DEJL, Zdeněk. Konstrukce strojů a zařízení I: spojovací části strojů. Ostrava: Montanex, 2000. ISBN 80-7225-018-3. MORAVEC, Vladimír. Konstrukce strojů a zařízení II: čelní ozubená kola. Ostrava: Montanex, 2001. ISBN 80-7225-051-5. NĚMČEK, Miloš. Řešené příklady z částí a mechanismů strojů: spoje. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1782-8. BOLEK, Alfréd a kol. Technický průvodce 6. Části strojů, 1. a 2. svazek. SNTL Praha, 1990. SHIGLEY, Joseph Edward et al. Konstruování strojních součástí. Překlad Martin Hartl. 1. vyd. V Brně: VUTIUM, 2010. xxv, 1159 s. Překlady vysokoškolských učebnic; sv. 3. ISBN 978-80-214-2629-0. Machine design. Cleveland: Penton, 1950. ISSN 0024-9114.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student je hodnocen v rámci plnění úloh ve cvičení a za zpracování semestrálního projektu, který je metodicky veden v rámci cvičení a rovněž vyžaduje časovou zátěž mimo přímou výuku. Podpora této nepřímé výuky je zajištěná formou individuálních konzultací.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou definovány další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teorie konstruování a zpráva dat. 2. Definování si požadavků na konkrétním konstrukčním zadání. 3. Vytváření a vyhodnocování variantních řešení a jejich hodnocení. 4. Podrobné rozpracování zvoleného konstrukčního řešení a kontrola kritických částí konstrukce. 5. Příprava projektu. 6. Rozvržení sestav a podsestav (vzájemné provázání). 7. Modelování individuálního projektu v 3D CAD systému. 8. Modelování individuálního projektu v 3D CAD systému. 9. Modelování individuálního projektu v 3D CAD systému. 10. Modelování individuálního projektu v 3D CAD systému. 11. Modelování individuálního projektu v 3D CAD systému. 12. Modelování individuálního projektu v 3D CAD systému. 13. Kritické hodnocení vytvořené konstrukce. 14. Zpracování modelu pro prezentaci ve virtuální realitě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Semestrální projekt Projekt 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení je v rozsahu 80% výuky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro získání klasifikovaného zápočtu musí student vypracovat semestrální projekt a vykonat zápočtový test.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků KPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků KPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků KPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků KPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků KPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků KPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků KPV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků KPV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní