340-0593/01 – Drafting of Industrial Design I (NPD1)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits4
Subject guarantorMgA. Petr NeničkaSubject version guarantorMgA. Petr Nenička
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
NEN01 MgA. Petr Nenička
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+4
Part-time Graded credit 0+16

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

Předmět je zaměřen na rozvoj odborných znalostí a dovedností souvisejících s procesem samostatné tvůrčí práce v oblasti designu průmyslových výrobků. V přípravě je proces nahlížen jak z hlediska fází (analýza, navrhování, realizace a prezentace), tak z hlediska metod (skicování, virtuální modelování a vizualizace). Zadání semestrální práce se tematicky vrací k bakalářské práci. Úkolem může být alternativní řešení zadání, dopracování nedořešených problémů nebo rozvíjení myšlenek, které z bakalářské práce vyplynuly. Výuka je doplněna o exkurzy do dějin designu 2. poloviny 20. století a počátku 21. století.

Compulsory literature:

EDITORIALE DOMUS. Domusweb.it [online]. [cit. 20-03-28]. Dostupné z: https://www.domusweb.it/en.html KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu, Chapters from Design History. V českém jazyce vyd. 2., dopl. a rev. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2009. ISBN 978-80-86863-28-3. PELCL, Jiří a kolektiv. Design: Od myšlenky k realizaci, From Idea to Realization. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2012. ISBN 978-80-86863-45-0.

Recommended literature:

Domus. Milano: Editoriale Domus, 1928–. ISSN 0012-5377. PAULY, Jana a Jiří HULÁK. DESIGN PRO: Český průmyslový design, Czech Industrial Design 1990–2010. Roztoky u Prahy: Jindřich Dušek – Signum, 2010. ISBN 978-80-903531-0-7. PELCL, Jiří. Český design, Czech Design 1995–2000. Praha: Prostor, 2001. ISBN 978-80-902736-6-5. SHEIL, B., A. MENGES, R. GLYNN and M. SKAVARA. Fabricate 2017: Rethinking Design and Construction. London: UCL Press, 2017. ISBN 978-1-78735-001-4. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: http://discovery.ucl.ac.uk/1546589/1/Fabricate.pdf

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Forma je jak praktická, tak verbální. Hodnocení úrovně jednotlivých fází semestrální práce bodovým systémem předchází otázky a rozprava. Během semestru probíhá několik kontrol rozpracovanosti. Výsledné hodnocení je průměrem hodnocení jednotlivých.

E-learning

Other requirements

Another requirement for a student is to attend a field trip or visit a exhibition event, such as Designblok (Prague International Design Festival), Meat Design Ostrava, etc.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Entry of semester work, background and information resources (books, company literature, periodicals, websites, works, etc.) 2.–3. Searching and processing of documents (searches) 4. First check of completion of semester work and individual consultation of results in a collective of students specialization 5.–7. Drawing elaboration of concepts of possible design solutions (sketches) 8. Second check on completion of semester work and individual consultation of creative results in a collective of students specialization 9.–11. Delivering selected concepts in virtual space (Rhinoceros software) and visualizing them during the development steps (V-Ray for Rhino software) 12. Third review of completion of semester work and individual consultation of creative results in a collective of students specialization 13.–14. Final concept completion (including photorealistic visualization) and graphic presentation of design development in poster form

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2021/2022 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: The scope of compulsory participation in exercises is set at 80%.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: As part of completing the course, the conditions are considered to be met by the submission of semester tasks (e.g. research, sketches, virtual 3D models, photorealistic visualizations, a report on the visited exhibition event, etc.), which included periodic face-to-face consultations, while the point evaluation of the graded credit result corresponds to min. classification level E (ECTS class. scale), respectively class. grade 3 (national class. scale).

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products NPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products NPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products NPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products NPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products NPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products NPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products NPV P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products NPV K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.