340-0594/01 – Navrhování průmyslového designu II (NPD2)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity8
Garant předmětuMgA. Petr NeničkaGarant verze předmětuMgA. Petr Nenička
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
NEN01 MgA. Petr Nenička
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+6
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+24

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je schopen: popsat a aplikovat jednotlivé fáze procesu navrhování a konstruování průmyslových výrobků, tedy definovat/analyzovat zadání, navrhnout/zkonstruovat, realizovat a prezentovat řešení; v procesu navrhování a konstruování průmyslových výrobků popsat a aplikovat specifické metody tvůrčí práce (rozvoj schopností), především skicování, virtuální modelování a vizualizace.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na rozvoj odborných znalostí a dovedností souvisejících s procesem samostatné tvůrčí práce v oblasti designu průmyslových výrobků. V přípravě je proces nahlížen jak z hlediska fází (analýza, navrhování, realizace a prezentace), tak z hlediska metod (skicování, virtuální modelování a vizualizace). Těžiště zadání semestrální práce se tematicky přesouvá k diplomové práci. Úkolem studentů bude, mimo navrhování designérských řešení, i aktivní participace na formulování zadání diplomové práce (např. vyhledávání spolupráce s výrobní firmou či společností). Výuka je doplněna o exkurzy do dějin designu 2. poloviny 20. století a počátku 21. století.

Povinná literatura:

CZECHDESIGN.CZ. Czechdesign.cz [online]. [cit. 20-03-28]. Dostupné z: https://www.czechdesign.cz/ EDITORIALE DOMUS. Domusweb.it [online]. [cit. 20-03-28]. Dostupné z: https://www.domusweb.it/en.html HAUFFE, Thomas. Design. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 978-80-251-0284-8. KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu, Chapters from Design History. V českém jazyce vyd. 2., dopl. a rev. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2009. ISBN 978-80-86863-28-3. PELCL, Jiří a kolektiv. Design: Od myšlenky k realizaci, From Idea to Realization. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2012. ISBN 978-80-86863-45-0.

Doporučená literatura:

Dolcevita. Praha: Bauer Media, 2013–. ISSN 1213-7502. Domus. Milano: Editoriale Domus, 1928–. ISSN 0012-5377. PAULY, Jana a Jiří HULÁK. DESIGN PRO: Český průmyslový design, Czech Industrial Design 1990–2010. Roztoky u Prahy: Jindřich Dušek – Signum, 2010. ISBN 978-80-903531-0-7. PELCL, Jiří. Český design, Czech Design 1995–2000. Praha: Prostor, 2001. ISBN 978-80-902736-6-5. SHEIL, B., A. MENGES, R. GLYNN and M. SKAVARA. Fabricate 2017: Rethinking Design and Construction. London: UCL Press, 2017. ISBN 978-1-78735-001-4. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: http://discovery.ucl.ac.uk/1546589/1/Fabricate.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Forma je jak praktická, tak verbální. Hodnocení úrovně jednotlivých fází semestrální práce bodovým systémem předchází otázky a rozprava. Během semestru probíhá několik kontrol rozpracovanosti. Výsledné hodnocení je průměrem hodnocení jednotlivých. U výsledků tvůrčí práce, účasti ve studentské designérské soutěži (přehlídce studentského designu) či na firemních konzultacích se předpokládá také zátěž mimo přímou výuku.

E-learning

Další požadavky na studenta

Dalším požadavkem na studenta je účast ve studentské designérské soutěži nebo na přehlídce studentského designu, eventuálně konzultace ve výrobní firmě či společnosti.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zadání semestrální práce, okruh témat pro diplomovou práci, okruh podkladů a informační zdroje (knihy, firemní literatura, periodika, webové stránky, díla atd.) 2.–3. Formulování zadání diplomové práce (aktivní participace studenta, např. vyhledávání spolupráce s výrobní firmou či společností), vyhledávání a zpracovávání podkladů (rešerše) 4. První kontrola rozpracovanosti semestrální práce a individuální konzultace výsledků v kolektivu studentů specializace 5.–7. Kresebné rozpracování konceptů možných designérských řešení (skici) 8. Druhá kontrola rozpracovanosti semestrální práce a individuální konzultace tvůrčích výsledků v kolektivu studentů specializace 9.–11. Rozvedení vybraných konceptů ve virtuálním prostoru (software Rhinoceros) a jejich vizualizace během vývojových kroků (software V-Ray for Rhino) 12. Třetí kontrola rozpracovanosti semestrální práce a individuální konzultace tvůrčích výsledků v kolektivu studentů specializace 13.–14. Dokončení finálního konceptu (včetně fotorealistické vizualizace) a grafická prezentace vývoje designu formou posteru

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Rozsah povinné účasti na cvičeních je stanoven na 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci absolvování předmětu se za splnění podmínek považuje odevzdání semestrálních úkolů (např. rešerše, skici, virtuální 3D modely, fotorealistické vizualizace, účast ve studentské designérské soutěži apod.), jejichž součástí byly periodické prezenční konzultace, přičemž bodové hodnocení výsledku klasifikovaného zápočtu odpovídá min. klasifikačnímu stupni E (klas. stupnice ECTS), respektive klas. stupni 3 (národní klas. stupnice).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků NPV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků NPV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků NPV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků NPV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků NPV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků NPV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků NPV P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků NPV K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.