340-0598/01 – Aplikace technické diagnostiky v konstrukci strojů III (ATD3)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity8
Garant předmětuIng. Jan Blata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Blata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D.
HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc.
HRA05 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
PRA0098 Ing. Štěpán Pravda
SED429 Ing. David Šeděnka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět přináší studentům další rozšíření znalostí v individuálně zadané problematice s návazností na téma závěrečné práce. Studenti využívají svých praktických znalostí i kreativního přístupu při řešení zadané problematiky.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Účelem předmětu je správná aplikace metod technické diagnostiky na individuálně zadané problematice, zpravidla v reálných podmínkách v praxi. Studenti mají také k dispozici laboratoř technické diagnostiky včetně řady standardních i inovativních zařízení pro odborné řešení zadané problematiky. Mají zde jedinečnou možnost navrhnout a ověřit vhodnost metody před reálnou aplikací, případně provést patřičné laboratorní rozbory a vyhodnocení. Nedílnou součástí jsou konzultace k dané problematice s odborníky z praxe, tak i s odborníky z akademické sféry.

Povinná literatura:

HELEBRANT, František, Jiří ZIEGLER a Daniela MARASOVÁ. Technická diagnostika a spolehlivost. I., Tribodiagnostika. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. 155 s. ISBN 80-7078-883-6. HELEBRANT, František a Jiří ZIEGLER. Technická diagnostika a spolehlivost. II., Vibrodiagnostika. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2004. 173 s. ISBN 80-248-0650-9. HRABEC, Ladislav, František HELEBRANT a Jana MAZALOVÁ. Technická diagnostika a spolehlivost. III, Ustavování strojů. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2007. 91 s. ISBN 978-80-248-1449-0. VOŠTOVÁ, Věra, Karel JEŘÁBEK a František HELEBRANT. Provoz a údržba strojů. II. část, Údržba strojů. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. 124 s. ISBN 80-01-02531-4. BLATA, Jan a Janusz JURASZEK. Metody technické diagnostiky: teorie a praxe = Metody diagnostyki technicznej: teorie a praktyka. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 130, 135 s. ISBN 978-80-248-2997-5. TOMEH, Elias. Diagnostic methodology of rolling element and journal bearings. Ed. 1st. Liberec: Technical University of Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-278-4.

Doporučená literatura:

KREIDL, Marcel. Měření teploty: senzory a měřící obvody. Praha: BEN - technická literatura, 2005. Senzory neelektrických veličin. ISBN 80-7300-145-4. KOPEC, Bernard a kol. Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí: (nauka o materiálu IV). Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 571 s. ISBN 978-80-7204-591-4. CHMELÍK, Karel, Jiří POSPIŠILÍK a Jiří FOLDYNA. Ložiskové proudy v elektrických strojích: odborná publikace. Ostrava: VŠB-TU ve vydavatelství Montanex, 2008. ISBN 978-80-7225-290-9. DEJL, Zdeněk. Konstrukce strojů a zařízení I: spojovací části strojů : návrh, výpočet, konstrukce. Ostrava: Montanex, 2000. ISBN 80-7225-018-3. NĚMČEK, Miloš. Řešené příklady z částí a mechanismů strojů: spoje. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1782-8. KOPÁČEK, Jaroslav. Technická diagnostika hydraulických mechanismů. Praha: SNTL, 1990. ISBN 80-03-00308-3. LYSENKO, Vladimír. Detektory pro bezdotykové měření teplot. Praha: BEN - technická literatura, 2005. Senzory neelektrických veličin. ISBN isbn80-7300-180-2. Podkladové materiály - ADASH s.r.o., Brüel Kjaer, SKF Ložiska a.s. TŮMA, Jiří. Vehicle gearbox noise and vibration: measurement, signal analysis, signal processing, and noise reduction measures. Chichster, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons, 2014. ISBN 978-1-118-35941-9. CROCKER, Malcolm J. Handbook of noise and vibration control. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2007. ISBN 978-0-471-39599-7. STODOLA, Jiří, Jiří ŠŤASTNÝ, David VALIŠ a Vlastimil NEUMANN, ed. Deterioration, dependability, diagnostics: proceedings. Vydání: první. Brno: University of Defence, 2016. 243 stran. ISBN 978-80-7231-376-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování a obhajoba semestrálního projektu

E-learning

http://interdiago.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Pokročilá znalost metod technické diagnostiky a údržby.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vytýčení cílů, případně úprava cílů semestrální práce. 2. - 3. Zpracování podkladů pro semestrální práci (doplnění firemní literatury, ČSN, návody údržby, údržbářské podklady). 4. - 13. Praktické provádění měření v podmínkách průmyslového podniku nebo v laboratořích. Zpracování výsledků, návrh nápravných opatření. 14. Finalizace a obhajoba projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Dle platné směrnice

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studentovi s ISP bude zadán konkrétní semestrální projekt odpovídající požadované časové zátěži. Projekt může kdykoliv konzultovat s přednášejícím nebo cvičícím, a to prezenčně po předchozí domluvě telefonicky, mailem nebo jiným komunikačním kanálem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní