340-0600/01 – CATIA (CAT)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětuDr. Ing. Jaroslav MeleckýGarant verze předmětuDr. Ing. Jaroslav Melecký
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEL44 Dr. Ing. Jaroslav Melecký
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání teoretických znalostí v prostředí CAD/CAM/CAE systému CATIA. Získání praktických zkušeností v prostředí CAD/CAM/CAE systému CATIA. Aplikace znalostí při řešení konkrétního konstrukčního úkolu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti se seznámí se základy softwaru Catia pro oblast strojírenství, naučí se základy využívání jednotlivých modulů určených pro navrhování konstrukčních celků. Důraz je kladen na praktické zvládnutí a tvorbu součástí, sestav, ploch a výkresové dokumentace včetně jejich možností editace.

Povinná literatura:

PLCHOVÁ, Anna a HRUDIČKOVÁ, Milena. Design v konstrukci strojů: návody do cvičení. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2005. 53 s. ISBN 80-248-0794-7. CATIA documentation – HELP - Contents, Index, Search, Part Design, Assembly Design.

Doporučená literatura:

CHUNDELA, Lubor. Ergonomie. Vyd. 1. Praha: ČVUT, Strojní fakulta, 2001. 171 s. ISBN 80-01-02301-X. KRÁL, Miroslav. Ergonomie a její užití v technické praxi. Ostrava: AKS, 1994. ISBN 80-85798-35-7. KRÁL, Miroslav. Ergonomie a její užití v technické praxi II: normativy lidského těla, biomechanika a bioenergetika. Ostrava: VAVA, 1998. ISBN 80-86168-04-2. Návody do cvičení, PCE303A až K, D:\Výuka\Catia. ČSN EN 547-3 Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 3: Antropometrické údaje. IT CAD, CCB spol. s r.o. CATIA documentation – HELP - Contents, Index, Search, Wireframe and Surface Design, Generative Shape Design.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru jsou řešeny nebodované příklady. K aktivitě při řešení nebodovaných příkladů je přihlédnuto při zápočtu. U závěrečného hodnocení pro zápočet je kladen důraz na absolvování 1 praktického příkladu na PC a odevzdání semestrálního projektu. Praktický příklad na PC je založen na praktických a teoretických znalostech získaných na přednáškách a cvičeních. Semestrální projekt musí být vypracován na základě požadavků daných vedoucím cvičení a obsahovat příslušné náležitosti. Zkouška sestává z praktické a teoretické části, praktická část je věnována práci na PC učebně.

E-learning

Další požadavky na studenta

Získání znalostí z oblasti CAD/CAM/CAE systémů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Catia, ovládání programu, navigace, stromová struktura, přípony souborů. 2. Catia, nastavení prostředí, Tools-Options..., View-Toolbars... 3. Catia, modul Mechanical Design, Part Design. 4. Catia online Documentation. 5. Catia User Companion. 6. Catia, modul Mechanical Design, Assembly Design. 7. Catia, modul Mechanical Design, Wireframe and Surface Design. 8. Catia, modul Shape, Generative Shape Design. 9. Catia, modul Mechanical Design, Drafting. 10. Catia, modul Analysis & Simulation, Advanced Meshing Tools. 11. Catia, modul Analysis & Simulation, Generative Structural Analysis. 12. Catia, modul Ergonomics Design & Analysis, Human Builder. 13. Catia, modul Ergonomics Design & Analysis, Human Measurements Editor. 14. Catia, modul Ergonomics Design & Analysis, Human Activity Analysis.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Zpracování semestrálního projektu, účast na cvičeních - praktický příklad.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků PPN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků PPN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků PPN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků PPN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků PPN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků PPN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků PPN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků PPN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.