340-0601/01 – Počítačové simulace v průmyslu (PSP)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity3
Garant předmětuIng. Michal Kolesár, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Kolesár, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL79 Ing. Michal Kolesár, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti souvisejících teorií s realizací základních typů počítačových simulací používaných v průmyslové konstrukci. Schopnost práce s CAD/CAM systémem NX. Schopnost realizace simulací pevnostních a modálních analýz technického objektu. Schopnost posuzování mechanických vlastností technického objektu na základě výsledků simulací. Praktické zkušenosti s reálným projektem z praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní vybrané teorie související s realizací počítačových simulací v průmyslu. Práce v CAD/CAM systému NX. 3D modelování, sestavy, simulace pevnostní a modální analýzy s využitím materiálové linearity. Realizace projektu z praxe z oblasti automobilového průmyslu. Studium vybraných teorií z předmětů matematiky, mechaniky a pružnosti a pevnosti, které jsou nezbytné pro porozumění principu počítačových simulací v průmyslu.

Povinná literatura:

KUBA, František. Pružnost a pevnost, Vysoká škola báňská Ostrava, Ediční středisko VŠB, Ostrava 1990. HORYL, Petr. Statika a dynamika. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996, 218 s. ISBN 80-7078-971-9. HORYL, Petr. Inženýrské základy MKP. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. ZIENKIEWICZ, Olek C. and Robert L. TAILOR. The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics. Sixth edition, Great Britain: Butterworth-Heinemann, 2000. ISBN 0-7506-6321-9.

Doporučená literatura:

UČEŇ, Oldřich, BLATA, Jan a Tomáš KUBÍN. Nové trendy v konstrukci automobilů s ohledem na bezpečnost chodců. Technická diagnostika, 2010, roč. XIX, č. z1, s. 413-418. ISSN 1210-311X. KOLESÁR, Michal. Specifické podklady do výuky předmětu PPKPII v elektronické podobě. BAKACHA, Malik. 8th International Symphosium on Automotive Lighting, Darmstadt, September 29-30 2009, Pedestrian Safety Improved Simulation. München: Herbert Utz Verlag GmbH, 2009. ISBN 978 3 8316 0904 8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru se pracuje nejdříve na jednodušších nebodovaných výukových projektech. Následně je zpracovávána úloha složitějšího charakteru. Takto získané praktické zkušenosti jsou dostačující pro realizaci následně zadaného semestrálního projektu, jehož realizace formou odevzdání zprávy a CAD souborů je podmínkou udělení zápočtu. Tento semestrální projekt musí být proveden v souladu s definovaným zadáním po formální i obsahové stránce. Minimální bodový zisk pro zápočet je 18b a maximální 35b, přičemž ohodnocení bodového zisku za zápočet stanoví vedoucí cvičení. Zkouška sestává z teorie související s problematikou obsahu práce v semestru a semestrálním projektem a obsahuje 2 otázky z vypsaných tematických okruhů. Maximální počet dosažených bodů za teoretickou část zkoušky je 65b. Zkouška je prováděna zpravidla v počítačové učebně a zkoušející může v rámci teoretického pohovoru vyžádat od zkoušeného studenta také praktickou ukázku činnosti v systému NX. Podmínka pro úspěšné absolvování předmětu je minimální zisk z aktivit ze cvičení a zkoušky 51 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti práce na počítači. Základní znalosti z předmětů matematika, fyzika, mechanika a pružnost a pevnost.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Realizace počítačových simulací podle reálných projektů z praxe. Idealizace geometrie, definice materiálu, tvorba sítě s různými typy objektů, definice okrajových podmínek. Zobrazování a vyhodnocování výsledků. Tvorba zprávy z projektu na základě znalosti řešené problematiky a výstupů z realizovaných počítačových simulací. 1. Úvodní informace 2. Teorie základů počítačových simulací 3. Teorie metody konečných prvků a její využití pro počítačové simulace 4. NX, základy prostředí 5. NX, 3D modelování dílu, základy 6. NX, 3D modelování dílu, historie a úpravy 7. NX, simulační prostředí, základy 8. NX, idealizace geometrie pro síť 9. NX, simulace pevnostní úlohy, základy 10. NX, simulace modální analýzy, základy 11. NX, tvorba sítě, typy prvků 12. NX, simulace, úloha z praxe 13. NX, simulace, zobrazování a vyhodnocování výsledků 14. NX, konzultace znalostí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních práce se systémem NX a prokázání získaných znalostí a zkušeností. Realizace, předložení a obhajoba semestrálního projektu. Minimální zisk z aktivit v předmětu celkem 51 bodů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní